Netwerken

Tijd voor Verbinding is een netwerkorganisatie. Onze netwerkbouwers zetten zich dagelijks in om zorgprofessionals en overige betrokkenen bij de medisch specialistische zorg met elkaar in verbinding te brengen. We houden ons niet alleen bezig met het bouwen van nieuwe netwerken naar een behoefte vanuit het werkveld, maar proberen ook aan te sluiten bij bestaande netwerken. 

Wat maakt een netwerk succesvol? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren t.a.v. de ontwikkeling en instandhouding van een bestaand netwerk? Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen bestaande structuren binnen de zorg leren van alle informatie en inspiratie die we als organisatie ophalen? We houden ons niet alleen bezig met de vragen, maar ook met het formuleren van mogelijke antwoorden.  

Laat je inspireren door netwerken die een modus hebben gevonden in samenwerken aan het verbeteren van patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg. Of sluit je zelf aan bij een van onze leer- en verbeternetwerken.

De eigenschappen van een netwerk & betekenis voor kwaliteit

Naast een gemeenschappelijk doel voegt The Health Foundation (2014) een aantal kenmerken toe, namelijk: diversiteit, wederkerigheid, gedeeld leiderschap, instabiliteit, aanpassingsvermogen en kennis.

Kenmerk
Toelichting
Diversiteit

Hierbij gaat het om het vermogen van netwerken om innovatief en creatief te zijn en hun afhankelijkheid van diversiteit.

Gedeeld leiderschap

De macht en het leiderschap is onder de leden verdeeld. Met de juiste governance vorm kan dit leiderschap ingedeeld worden.

Wederkerigheid

Wederkerigheid en uitwisseling kan gezien worden als de bepalende relatie tussen leden op basis van een wederzijds belang rond een gemeenschappelijk doel.

 

Wederkerigheid en uitwisseling zijn gebaseerd op vertrouwen en respect.

Gemeenschappelijk doel

Netwerkleden hebben een wederzijdse interesse in een gemeenschappelijk doel, zie eerder beschreven

Instabiliteit

Er kunnen schommelingen plaatsvinden in de inzet, betrokkenheid en impact van de leden in het netwerk.

Aanpassingsvermogen

Netwerken beschikken over een aanpassingsvermogen om te overleven en te gedijen in verschillende contexten. De mate hiervan verschilt per netwerk.

Kennis

De kennisfunctie staat centraal in de identiteit en de missie van het netwerk.

 

Lees voor een toelichting op deze kenmerken de volledige kennissynthese.

Afhankelijk van welk doel het netwerk heeft kan bepaald worden of het netwerk impact heeft. Die impact is niet altijd goed te meten. Eén van de middelen die gehanteerd kan worden om de effectiviteit van een netwerk te bepalen is de ‘network maturity matrix’. Deze matrix biedt handvatten om te toetsen op verschillende kenmerken en thema’s binnen een netwerk en beschrijft duidelijk de volwassenheid per categorie.

Er zijn vijf kernfuncties van een netwerk die bijdragen aan een kwaliteitsverbetering. Deze vijf kernfuncties zijn allemaal van elkaar afhankelijk, communiceren met elkaar, schakelen collectief het netwerk in ter ondersteuning van het leveren van de service, waarbij leren en verandering worden aangemoedigd. De drijvende kracht achter netwerken wordt het ‘5C-wiel’ genoemd (zie hier).

Een gemeenschappelijk doel fungeert als de as van het netwerk: dat brengt leden samen, geeft focus en laat hen in dezelfde richting bewegen. Vervolgens kan een netwerk een coöperatieve structuur opzetten, dat de voorwaarden creëert om samen te werken, beslissingen te nemen en middelen te bundelen. Dit wordt vergeleken met de lagers in een wiel, waardoor de beweging mogelijk wordt. Het netwerk kan vervolgens aan kracht winnen als het blijft uitbreiden en een kritische massa bereikt, waardoor de waarde voor de leden toeneemt. Deze wordt nog verder verbeterd door de collectieve kennis, die zich opeenstapelt als leden kennis delen en van elkaar leren. Waarde ontstaat ook uit gemeenschapsgevoel, waarbij leden van elkaar profiteren en relaties opbouwen. Deze cyclus waarvan de onderdelen elkaar versterken, kunnen gezien worden als de lucht in de band van een wiel, dat de kracht van het wiel in stand houdt.

De combinatie van deze vijf kenmerken maakt effectieve kwaliteitsverbetering mogelijk, waarbij sprake is van leren en veranderen.

Praktijkvoorbeelden

Agenda

{{ item.Date }}
{{ item.Time }} {{ item.Location }}

{{item.Title}}

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.