Transmuraal Trombose Expertise Centrum (TTEC) Noord-Nederland

Antistollingszorg Regionale samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn  |  Overige praktijkvoorbeelden  |  Kennisdeling, scholing & expertise
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | UMC Groningen

De antistollingszorg wordt complexer en door de huidige vergrijzing neemt het aantal patiënten toe. Daarnaast gebruiken patiënten steeds vaker verschillende medicatie, waaronder (langdurig) antistolling. Voor zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en andere ketenpartners is onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis dan ook belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van zorg voor patiënten te kunnen borgen. In Noord-Nederland is sinds oktober 2016 het Transmuraal Trombose Expertise Centrum (TTEC) actief met als missie: Gezamenlijk goede en veilige ketenzorg voor patiënten met trombose in Noord-Nederland.

In het kort

TTEC is opgericht op initiatief van UMCG en Certe. Inmiddels hebben Antonius Zorggroep, Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Nij Smellinghe, Tjongerschans, Treant en Wilhelmina Ziekenhuis Assen zich bij het TTEC aangesloten.

TTEC zet erop in om patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan, en door de medisch specialist waar dat nodig is. Het centrum is 24/7 bereikbaar:

  • voor huisartsen en medisch specialisten die advies willen over patiënten met een complex ziektebeeld
  • voor patiënten met vragen over hun antistollingsbehandeling.

Inspiratie

Verder richt het expertisecentrum zich op het regionale gebruik, ontwikkeling en evaluatie van de richtlijnen voor trombosezorg. Daarnaast vindt wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt onderwijs gegeven. Bestaande scholingen (zoals die van Martini ziekenhuis) worden (in de toekomst) ook gedeeld via de TTEC website.

Goede voorbeelden en wetenschappelijke kennis worden gedeeld in het zorgnetwerk. Door regionaal samen te werken aan optimale kwaliteit en veiligheid van de antistollingszorg, wordt het aantal complicaties verminderd en worden onnodige ziekenhuisopnames voorkomen, wat de zorg goedkoper zal maken.

Contactpersonen

Prof. dr. Karina Meijer
Prof. dr. Karina Meijer
Hematoloog, hoofd sectie antistolling UMCG

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.