Onze missie

Tijd voor Verbinding wil de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg in de ziekenhuizen en de zelfstandige klinieken verder verbeteren. Onze netwerkorganisatie doet dat door een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorg gerelateerde schade verder terug te dringen. Onze missie is om gezamenlijk te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg. In onderstaande video vertellen zorgprofessional en patiënt wat hen motiveert om mee te doen aan Tijd voor Verbinding.

De eerste stappen om te komen tot een daling van de vermijdbare schade en sterfte zijn 12 jaar geleden ingezet met het programma VMSzorg. Met Tijd voor Verbinding wordt nu de volgende stap gezet voor de periode 2020 – 2024. Lees hier bijbehorend rapport. Het programma richt zich op de volgende thema’s:

  • Verder bouwen aan de patiëntveiligheid in de antistollingszorg
  • Verder bouwen aan de patiëntveiligheid voor kwetsbare ouderen
  • Tijd voor het multidisciplinaire gesprek tussen professionals onderling en met de patiënt
  • Safety-II en veiligheidsergonomie

Visie

De netwerkorganisatie Tijd voor Verbinding draagt bij aan de verbetering van de patiëntveiligheid. Samen met zorgprofessionals en patiënten zoeken we naar bestaande en nieuwe manieren om de vermijdbare schade in de medisch specialistische zorg verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door het delen van goede praktijkvoorbeelden. En die zijn talrijk.  

Het programma stimuleert en faciliteert het delen en uitwisselen van deze praktijkvoorbeelden om van elkaar te leren, geïnspireerd te worden, te innoveren en te verbeteren. Vakmanschap, verbinding en vertrouwen zijn daarbij de uitgangspunten in plaats van protocollen, regels en controle.

In Tijd voor Verbinding maken we patiëntveiligheid als onderwerp bespreekbaar, leggen we contacten, delen we ervaringen en ontwikkelen we activiteiten zoals (online) ondersteuning, lezingen, conferenties en kennisuitwisseling.

Ambitie

In 2024 is de potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg aanmerkelijk gedaald.

  • Nieuwe inzichten, methodes en werkwijzen worden structureel toegepast in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.
  • Pilots voor het nieuwe veiligheidsdenken Safety-II zijn afgerond en hebben geleid tot een verbetering van de veiligheid tussen professionals onderling en met de patiënt.  


Er is een substantiële stap gezet in de verbetering van de patiëntveiligheid zonder een toename van bureaucratie, regelgeving of een stijging van de zorgkosten.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.