Veelgestelde vragen

Algemeen

Naar aanleiding van de Nivel Monitor Zorggerelateerde Schade hebben de koepels in de medisch-specialistische zorg (NVZ, ZKN, NFU, FMS, V&VN en de Patiëntenfederatie) gezamenlijk het patiëntveiligheidsprogramma ‘Tijd voor Verbinding’ geïnitieerd. Het ministerie van VWS heeft daarvoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Gekoppeld aan het programma loopt vanuit ZonMW een onderzoeksprogramma naar Safety-II. Meer lezen over het onderzoeksprogramma? Raadpleeg hier de website over het onderzoeksprogramma Safety-II en veiligheidsergonomie van ZonMW.

Ons programma biedt zorgprofessionals bruikbare inspiratie door het delen van praktijkvoorbeelden op de website. Daarnaast zet het programma in op het creëren van toekomstbestendige netwerken waarbinnen kennis en kunde uitgewisseld wordt. Hierbij spelen onze netwerkbouwers een grote rol. Zij trekken het land in om inspirerende voorbeelden op het gebied van verbetering van patiëntveiligheid op te halen in diverse ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Tijd voor Verbinding organiseert diverse bijeenkomsten die in het teken staan van uitwisseling en het opbouwen van netwerken; hierbij is iedereen welkom. Zie hier onze agenda voor een overzicht van bijeenkomsten.

Wij staan zeker open voor het verhaal van de patiënt. Sterker nog: het patiëntenperspectief is van zeer grote waarde. Heb je opmerkingen, vragen of suggesties? Neem contact op via dit contactformulier.

Programma

Tijd voor Verbinding is een netwerkorganisatie met een missie in het op gang brengen van een bottom-up beweging van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten. Gezamenlijk willen we bijdragen in een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg.

We doen dit door inspirerende initiatieven en ontwikkelingen te ondersteunen, breed te delen en samen met de praktijk te bestendigen. Het programmateam kan vanuit inhoudelijke kennis en kunde ondersteunen, begeleiden en verbinden.

Klik hier voor de Tijd voor Verbinding-praatplaat.

Het programma loopt tot en met september 2024.

Op zoek naar verbinding?

Klik op de knop en neem contact met ons op.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.