Kwetsbare ouderen

Kwetsbaarheid, chronische ziekten en het hebben van meerdere aandoeningen tegelijkertijd (multimorbiditeit) zorgen ervoor dat het risico op zorggerelateerde schade bij ouderen toeneemt. De zorg voor deze groep binnen het ziekenhuis en in de zorgketen of -netwerk is op te veel plekken nog niet optimaal.

Om de patiëntveiligheid te verbeteren zou het zorgproces zoveel mogelijk georganiseerd moeten worden vanuit het perspectief van de patiënt en zijn omgeving. Hierbij is oog voor de aansluiting op, afstemming met en overdracht in de gehele zorgketen.

Er is veel ontwikkeld voor veilige zorg aan kwetsbare ouderen dat geïmplementeerd kan worden. Focus op het toepassen in de dagelijkse praktijk is nu wenselijk.

Vanuit het expertteam kwetsbare ouderen zijn een aantal deelonderwerpen bepaald, waar in het ophalen, delen en implementeren van praktijkvoorbeelden in de komende jaren de nadruk op ligt.

Heb je vragen of op zoek naar meer informatie, neem contact op met Job.

Praktijkvoorbeelden

Multidisciplinaire samenwerking De juiste professionals betrokken bij de zorg rondom kwetsbare ouderen.
Verhogen van kennis, attitude en vaardigheden Nog niet alle professionals hebben genoeg kennis over kwetsbare ouderen of kunnen deze kennis goed toepassen. Hoe het thema kwetsbare ouderen attractief te maken. Ook voor ouderen zélf en mantelzorgers zou het helpen als er meer kennis is over hoe je zo veilig mogelijk door een behandeltraject heen komt.

Agenda

{{ item.Date }}
{{ item.Time }} {{ item.Location }}

{{item.Title}}

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.