mProve - werkgroep antistolling

Netwerken Netwerken
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Jeroen Bosch Ziekenhuis

Zeven ambitieuze topklinische ziekenhuizen werken op verschillende onderwerpen samen in netwerk mProve om de kwaliteit van zorg voor patiënten aantoonbaar te verbeteren, door te leren van elkaars kennis en kunde.

Deelnemers

Isala, Zwolle; Máxima MC, Veldhoven; Rijnstate, Arnhem; Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch; Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht; Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen en Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar. 

Kenmerken

 • De ziekenhuizen liggen ver uit elkaar; geen directe concurrenten.
 • Zelfde soort zorgorganisaties.
 • Bestuursleden van de betrokken ziekenhuizen werken samen.

Werkgroep antistolling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de richtlijn Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) opgesteld. Deze geeft richting aan ziekenhuizen om de risico’s rondom antistolling te verminderen. In de praktijk bepaalt ieder ziekenhuis zelf hoe zij risico’s rondom antistolling proberen te vermijden. Dit vraagt om professionalisering van deze zorg en actieve ondersteuning met ict-middelen, opleidingen en juiste informatie. In 2017 formeerde mProve een werkgroep voor veiligere organisatie van antistolling voor patiënten. Bij dit initiatief zijn betrokken: de casemanager, kwaliteitsadviseurs, trombosevigilantie verpleegkundigen, trombose-artsen en management. 

De mProve ziekenhuizen zijn vertrokken vanuit eigen ervaren ‘best practices’; alle organisatie rondom antistolling is onderzocht en met elkaar gedeeld. mProve werkt daarmee toe naar:

 • Afstemmen en uniformeren van alle protocollen antistolling; wat uiteindelijk moet leiden tot een digitaal systeem, waardoor minder misverstanden over behandelbeleid.
 • Continuïteit (24/7) in deskundigheid antistolling in het ziekenhuis (casemanagement).
 • Beslisondersteuning vanuit het elektronisch patiëntendossier (HIX) en een te ontwikkelen app of gebruik maken van bestaande app’s, waardoor actuele informatie voor patiënt beschikbaar is.
 • Meer kennis aan medisch specialisten, arts-assistenten en verpleegkundigen door een opleidingsprogramma te ontwikkelen en uit te dragen.
 • Verbeteren van communicatie met patiënt, huisarts, apotheek en trombosedienst.

Inspiratie

De succesfactoren zitten in onderdelen als:

 • Casemanagement opzetten met elkaar en het belang hiervan uitdragen naar de Raad van Bestuur.
 • De meetweek in 2017, 2019 en 2021: geeft inzicht in elkaars resultaten en om van elkaar te leren.
 • Audit; interne audit bij collega ziekenhuizen.
 • Scholing voor verpleegkundigen en arts-assistenten/medisch specialisten.

 

Praktijkvoorbeelden

‘Wij kijken bij elkaar in de keuken’

Bij de werkgroep mProve horen praktijkvoorbeelden. Het zijn drie prachtige praktijkvoorbeelden om van te leren. Veel ziekenhuizen hebben scholing wel op orde, maar de self-assessment voor arts-assistenten is nieuw en voor hen zeer waardevol. De meetweek en audit zijn nieuw. Vooral deze instrumenten die hier als voorbeeld dienen, kunnen goed worden gebruikt om de zorg rondom de antistolling aantoonbaar te verbeteren en eventuele vermijdbare schade te verminderen. ‘

 1. De meetweek vindt iedere twee jaar plaats (zie praktijkvoorbeeld ‘meetweek’). De laatste was in oktober 2021. Er wordt getoetst aan de hand van vijf indicatoren. Deze zijn professioneel inhoudelijk. Krijgt de patiënt de juiste dosering? Heeft de hoofdbehandelaar het juiste antistollingsbeleid afgesproken? De daadwerkelijke indicator wordt gemeten. (meetweek is verder uitgewerkt).
 2. Er wordt een organisatie brede audit opgezet. Hoe doe je het op de OK? Hoe zijn de protocollen? Weet iedereen wie te bellen? Het gaat om praktische zaken. Concreet betekent dit driejaarlijks bij elkaar ‘in de keuken gaan kijken’. Aan de hand van een audit, gebaseerd op de LSKA 2.0, wordt samen met de meetweekgegevens een goed beeld van de antistollingszorg in de mProve ziekenhuizen verkregen.
 3. Het kostte twee jaar om de scholing op te zetten. Er zijn modules ontwikkeld voor verpleegkundigen, arts-assistenten en medisch specialisten. Daarnaast is een e-learning module voor arts-assistenten en een self-assessment ontwikkeld. Een praktische tool waar enthousiaste reacties op zijn.

De gebruikte instrumenten worden ingezet om de kwaliteit van patiëntenzorg rondom antistolling te verbeteren. Alleen meten is daarbij onvoldoende; het vraagt een plan van aanpak ter verbetering. Dit wordt met regelmaat geëvalueerd. Tweejaarlijks meten en tussentijds evalueren laat zien of verbeteringen zijn behaald.

Tips & Tricks

 • Gedreven kartrekkers zijn enorm belangrijk. Het succes van het welslagen van de werkgroep hangt daarvan af. Bij vertrek van personen uit de werkgroep, blijft het lastig om vervanging geregeld te krijgen.
 • Het vraagt te veel werk om de protocollen binnen individuele ziekenhuizen af te stemmen aan de hand van de landelijke richtlijnen. mProve werkt nu met protocol-voorstellen, wat door de individuele ziekenhuizen wordt omarmd en geïmplementeerd.
 • Houd rekening met een behoorlijke tijdsinvestering, afhankelijk van het onderwerp.
 • Financiering is vanuit de ziekenhuizen zelf geregeld; geen aparte financiering.

Tags

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.