Regionale multidisciplinaire samenwerking Nijmegen e.o.

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek in de keten  |  Overige praktijkvoorbeelden
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Ruim 30 zorgorganisaties in de regio Nijmegen werken samen om de overdracht van zorginformatie voor iedereen die naar een andere plek gaat met professionele zorg goed te regelen. Het gaat dus veelal om opname in of ontslag vanuit een ziekenhuis. De doelgroep zijn alle volwassen patiënten, met extra aandacht voor kwetsbare ouderen.

In het kort

De aanleiding was een landelijk onderzoek in 2014 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de overdracht van zorg. Ook de regio Nijmegen werd hierbij geselecteerd. Uit een risico-inventarisatie kwamen verbeterpunten met betrekking tot overdrachtsmomenten. In verschillende sessies werden met betrokken partijen afspraken gemaakt. Deze afspraken werden bekrachtigd door de bestuurders van de betrokken organisaties en zijn vervolgens geïmplementeerd. Na een jaar vonden een zelfevaluatie en een audit plaats om de resultaten te bepalen. Wat startte als een project, is nu een langlopende samenwerking, waarbij steeds wordt gezocht naar hoe dit nog beter vorm te geven.

 • Op zeer frequente basis (per drie maanden) worden regionale bijeenkomsten gehouden waarin de organisaties multidisciplinair reflecteren en bijstellen op processen.
 • De professionals spreken elkaar aan op zaken die niet goed zijn gegaan of benoemen wat juist goed is verlopen. Er wordt niet gesproken over de zorg voor individuele patiënten.
 • Een manager kwaliteit en een manager in de zorg van overdracht/capaciteit zijn samen gestart met de opzet.
 • Achter de schermen werkt een projectleider. De tijdsinvestering bedraagt momenteel 2 dagen per week.
 • Inmiddels worden ook verbeteringen per thema ingevoerd, zoals bijvoorbeeld ICT-ondersteuning voor de langere termijn.
 • Deelnemende ziekenhuizen nemen afwisselend de kosten voor projectleider en overig voor hun rekening.

Inspiratie

De zorg voor de patiënt is een stuk verbeterd. De ontslagbrief vanuit de ziekenhuizen wordt nu veel sneller verzonden, veelal binnen 24 uur, de medicatieoverdracht loopt beter en problemen in de samenwerking worden aangepakt.

 

Succesfactoren

 • Zorgorganisaties voelen de urgentie. Binnen de eigen instelling moet het goed geregeld zijn, anders kan het regionaal niet slagen.
 • Het resultaat wordt zichtbaar, dat motiveert. De regionale bijeenkomsten worden goed bezocht.
 • De samenwerking is veel persoonlijker doordat men elkaar ontmoet en met elkaar reflecteert op de processen.
 • Reflectie met anderen, hoe klein ook, is nuttig op ieder onderwerp.
 • Er zijn tracer-audits gedaan, waarbij mensen met elkaar in contact kwamen die elkaar niet kenden.
 • De concrete samenwerking op uitvoerend niveau liep vanaf het begin goed. De bestuurders werden betrokken op strategisch niveau. Om de samenwerking verder vorm te geven, was het nodig om tot een structuur hiervoor te komen. Het bleek lastig dit vanuit de overdracht van zorg vorm te geven. Daar is veel tijd en energie in gaan zitten.

Tips & Tricks

 • Blijven reflecteren en leren van elkaar tijdens de bijeenkomsten.
 • Heroriëntatie is belangrijk; hoe kunnen aangedragen onderwerpen goed worden ingepast in de uitlijning van de samenwerking. Zo is een ondersteunend ICT-platform een voorwaarde om de overdracht in de toekomst verder te verbeteren.
 • Het meten van de resultaten met indicatoren blijkt lastig, het lukt de ene organisatie beter dan de andere om in cijfers aan te geven wat het effect is van het project op bijvoorbeeld de snelheid waarmee de overdrachtsbrief wordt verstuurd.

 

Meer weten over de regionale samenwerking? Neem vooral contact op met Carla, Niek of Anouk. Zij denken graag mee.

Contactpersonen

Carla Veldkamp
Carla Veldkamp
Manager K&V
Niek Rosenkamp
Niek Rosenkamp
Coördinator Regionale overdracht van zorg
 Anouk de Jong - Tinnemeier
Anouk de Jong - Tinnemeier
Coördinator Regionale overdracht van zorg

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.