Netwerk Noord: in een informele sfeer vakinhoudelijk van elkaar leren

Netwerken Netwerken

Vijftien ziekenhuizen in het Noorden van het land vormen samen een netwerk van (senior beleids-) adviseurs Kwaliteit & Veiligheid (K&V) waarin op een laagdrempelige manier kennisuitwisseling plaatsvindt. Door met collega’s van andere ziekenhuizen het gesprek aan te gaan, worden goede voorbeelden verspreid en wordt het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden.

‘Netwerk Noord is een netwerk waarin we vooral van elkaar leren; de sfeer is informeel, de onderwerpen zijn vakinhoudelijk.’

In het kort

Het begon als een netwerkbijeenkomst, om ervaringen in de gang naar de voormalige NIAZ-accreditatie te delen. Het VMS-veiligheidsprogramma versterkte de behoefte om samen te werken aan de invulling van de gegeven kaders. Netwerk Noord bestaat inmiddels ruim vijftien jaar en meerdere onderwerpen zijn de revue gepasseerd, zoals IGJ gerelateerde zaken.

Kenmerkend

 • Vraaggestuurd werken: het voelt daardoor als ‘mogen’ en niet als ‘moeten’.
 • Organisatie en voorzitterschap rouleert, dus géén specifieke kartrekker. Voorzitter pakt zijn rol en verantwoordelijkheid.
 • Interactieve bijeenkomsten.
 • Het gaat om onderwerpen op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid (K&V), op operationeel, tactisch en soms strategisch niveau, meestal met een pragmatische insteek.
 • In elke bijeenkomst wordt een ‘rondje langs de velden’ gemaakt. Dit levert veel nuttige informatie op en biedt altijd haakjes om bepaalde onderwerpen uitgebreider te bespreken tijdens een volgende bijeenkomst of om op een ander moment contact te zoeken met één/enkele van de leden.
 • Er is laagdrempelig tussentijds contact per email. Kennis, ervaringen en documentatie, zoals protocollen, presentaties en beleidsstukken worden ruimhartig gedeeld.

 

Inspiratie

‘Leden zien het nut van het netwerk, juist in het laagdrempelig kunnen benaderen van collega’s in vergelijkbare ziekenhuizen. Dat is een grote meerwaarde.’

 • Niet zelf het wiel uitvinden; elkaar inspireren met interessante en nuttige tips of oplossingen voor zaken die spelen op het gebied van K&V/patiëntveiligheid.
 • Email is een belangrijk medium voor de uitwisseling van kennis. De bijeenkomsten werken extra verbindend; je kent elkaar.
 • Met het uitwisselen van kennis en goede voorbeelden ondersteunt het netwerk patiëntveiligheid. Denk hierbij aan valpreventie, calamiteitenonderzoek of de vitaal bedreigde patiënt. Voor 2023 staan onderwerpen op de planning als: waarderend auditen, verbeterdoelen IGJ, Safety II, learning teams en Redgrasp demo.

Tips & Tricks

 • Ongeschreven regel is dat leden actief bijdragen aan de uitwisseling. Bij bijeenkomsten is een goede opkomst van +/- 70% van de leden.
 • De grootte van het netwerk is behapbaar.
 • Wisselende samenstelling (geeft nieuwe inbreng) met ‘harde kern’ (geeft continuïteit). Als deelnemers ergens anders gaan werken, blijven ze toch graag bij Netwerk Noord aangesloten, waardoor dit steeds verder reikt.
 • Werving van de leden gebeurt niet actief, maar zorginstellingen weten het netwerk te vinden, meestal via via.
 • Jaarplanning van bijeenkomsten met vast ritme, helder wie voorzitter en secretaris is (beide roulerend), centrale locatie.
 • Heldere werkafspraken: geen ‘reply to all’- emails. Degene die een vraag stelt, verzamelt alle antwoorden en stuurt iedereen een overzicht.
 • Er is geen extra financiering. Bijeenkomsten en tussentijdse contacten zijn onderdeel van ieders werk.

Contactpersoon

Erika Wesseling
Erika Wesseling
Adviseur Kwaliteit & Veiligheid St Jansdal
Tineke Hofman, Meander Medisch Centrum
Tineke Hofman, Meander Medisch Centrum
Senior adviseur kwaliteit en veiligheid Meander Medisch Centrum

Tags

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.