Transmuraal Antistollings Centrum Noord-Holland (TACNH)

Antistollingszorg Regionale samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn  |  Kennisdeling, scholing & expertise  |  Informatievoorziening patiënt  |  Overige praktijkvoorbeelden

TACNH ondersteunt de regionale samenwerking tussen de trombosediensten Noord-Holland Noord en hun ketenpartners door de antistollingszorg in de breedste zin te coördineren en waar nodig advies te geven. Ook is het centrum (mede)verantwoordelijk voor:

 • een website met regionale protocollen conform de landelijke richtlijnen (antitrombotisch beleid)
 • regionale complicatieregistratie en besprekingen
 • educatie op antistollingsgebied, met als doel de kennis bij professionals en patiënten te vergroten

 

In het kort

 • Vanuit de gefuseerde trombosediensten Starlet Alkmaar en het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) Beverwijk is het Transmuraal Antistollings Centrum Noord-Holland opgericht.
 • Er is intensieve samenwerking met trombosedienst Dijklander (Diagnost-IQ)) en met de regionale ziekenhuizen, ZBC’s en huisartsen.
 • Met behulp van een ZonMw-subsidie (Juiste Zorg op de Juiste Plek) is een website ontwikkeld: tacnh.nl.
 • De website biedt informatie voor zowel zorgverleners als patiënten, zoals uniforme protocollen/richtlijnen, kort en bondig beschreven met handige schema’s.
 • Een ontwikkelde consultkaart kan de zorgverlener ondersteunen bij de follow-up van patiënten met antistollingsmedicatie, denk aan DOAC-gebruikers.
 • Het Kenniscentrum is laagdrempelig te benaderen voor vragen m.b.t. antistollingszorg, zowel telefonisch (085-7731454) als digitaal (info@tacnh.nl).

Inspiratie

 • Kennisvergroting van patiënt en zorgverlener op het gebied van antistolling komt de patiëntveiligheid ten goede.
 • Regionale samenwerking leidt tot een uniforme werkwijze in de regio.
 • Verschuiven van antistollingszorg van de tweede naar de eerste lijn waar mogelijk, met ondersteuning van de website, consultkaart en TACNH als vraagbaak (Juiste Zorg op de Juiste Plek).

Tips & Tricks

 • Inventariseer vooraf waaraan behoefte is.
 • Betrek regionale zorgverleners uit zowel de eerste als de tweede lijn bij het project.
 • Vergroot naamsbekendheid van website en het Kenniscentrum via farmacotherapeutische overleggen (FTO’s) met de regionale huisartsen, POH-ers en apothekers en via regiotafel-bijeenkomsten met eerste en tweede lijn.
 • Breng patiënten op de hoogte van de website via de trombosediensten en de bloedafname-medewerkers.
 • Houd de website actueel.

Contactpersonen

dr. Laura Faber
dr. Laura Faber
Internist-hematoloog, casemanager antistolling & medisch leider TACNH/Starlet

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.