Netwerk III

Netwerken Netwerken

Managers en (senior) adviseurs Kwaliteit & Veiligheid (K&V) werken in Netwerk III al meer dan 30 jaar samen aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. Hoofddoel is om van én met elkaar te leren over kwaliteit en veiligheid, onder andere door het delen van kennis en ervaringen. Ook is er visievorming over actuele thema’s en is Netwerk III soms klankbord voor nationale spelers (zoals IGJ, VWS, RVS).

Leden werken (juni 2023) in: Alrijne Zorggroep, Amphia, Bravis, Deventer Ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, LUMC, Maxima Medisch Centrum, OLVG, Prinses Maxima Centrum, Reinier de Graaf, Treant, Tjongerschans, Viecuri, Zaans Medisch Centrum. Het lidmaatschap is op naam en niet op zorginstelling.

 

In het kort

Kenmerkend

Binnen Netwerk III komen, op het gebied van kwaliteit en veiligheid, ook aanpalende onderwerpen aan de orde, zoals design thinking, LEAN, Planetree. Naast het bespreken van vakinhoud staat ook visievorming regelmatig op de agenda. Bovendien is er elke bijeenkomst een K&V-ruilmarkt (halen en brengen), zowel op strategisch als praktisch niveau; wat wil je delen, wat heb je nodig, heb je een voorbeeld, heb je een vraag om informatie over hoe andere ziekenhuizen dit doen?

Er is niet alleen aandacht voor de inhoud, maar ook om elkaar persoonlijk te kennen; oprechte interesse in elkaar door activiteiten op het gebied van persoonlijk leiderschap.

De knowhow van de individuele leden en hun betrokkenheid bij landelijke initiatieven is groot. Door de diversiteit van de achtergronden is er een sterk netwerk. Iedereen heeft een andere expertise en dit leidt tot het horen van nieuwe dingen en inzichten. Dit heeft effect op de visievorming, maar geeft ook het potentieel om verandering tot stand te brengen.

Werkwijze

Lidmaatschap (maximaal 1 persoon per ziekenhuis) is op naam, nieuwe leden worden vaak ‘op uitnodiging’ geworven of via bestaande leden voorgedragen. Daarna wordt gekeken of degene bij het netwerk past en of de al bestaande leden eventueel bezwaren hebben, bijvoorbeeld omdat er concurrentie is tussen de ziekenhuizen of er te veel overlap is met andere netwerken zoals mProve/Santeon. Zelfstandig gevestigd adviseurs mogen geen lid (meer) zijn. Dat zou het delen van ervaringen/voorbeelden lastiger maken, door risico op gebruik voor commerciële doeleinden.

 

Inspiratie

  • Structuur: er is een duidelijke structuur waarbij ruimte is voor periodieke overleggen, werkbezoeken en intervisie. Er zijn 6 dagbijeenkomsten per jaar, met ook een gastspreker.
  • Gastsprekers: het lukt goed om veel interessante sprekers aan te trekken, omdat de sprekers weten dat er een enthousiaste groep zit met een breed netwerk vanuit verschillende ziekenhuizen.
  • Kennis en producten delen: naast het delen van kennis, voorbeelden en producten wordt ook nuttig gebruik gemaakt van de collectieve kennis en ervaring om bijvoorbeeld met elkaar te sparren. Een samenvatting van dergelijke gesprekken wordt onder alle leden gedeeld. Jaarlijks gaat Netwerk III op werkbezoek, bijvoorbeeld in een andere sector (vliegveld, politie, Rotterdamse haven) of ander land, om te leren van nieuwe initiatieven. Af en toe volgen de leden ook een gezamenlijke scholing, bijvoorbeeld het maken van kernkwadranten, Covey of visueel vergaderen.
  • Network Maturity Model: in 2014 zijn aan de hand van het Network Maturity Model de belangrijkste kenmerken van Netwerk III onderzocht en besproken met de leden. Het 5C wheel framework is gebruikt om in de verschillende ziekenhuizen kwaliteit-verbeternetwerken te starten.

‘The network maturity model made clear that the know-how of all the members in total is huge, and can therefore be used to influence the politics and dynamics in the country.’

  • Intermenselijke relaties: er is veel aandacht voor intermenselijke relaties en persoonlijke omstandigheden onder de leden.
  • Inspirerende werkbezoeken (ook in het buitenland) en themabesprekingen waarbij je elkaar langer ontmoet, dragen bij aan de sociale cohesie en intermenselijke relaties. Zo ook het zoeken van de verbinding met andere initiatieven; bijvoorbeeld een periodiek overleg met IGJ. Dit zijn open en eerlijke gesprekken.

Tips & Tricks

  • Commitment: lidmaatschap is niet vrijblijvend. Er wordt verwacht dat je actief deelneemt en aanwezig bent; bij afwezigheid worden leden er door elkaar op aangesproken.
  • Financieel: iedereen draagt via contributie bij t.b.v. de werkbezoeken en gastsprekers.
  • Drijvende kracht: het hebben van een secretaris helpt enorm, ook dat deze persoon een groot netwerk heeft en een bron van actuele thema’s is.

Contactpersoon

Maartje de Vos
Maartje de Vos
Manager Kwaliteit & Veiligheid Amphia
Lia van den Elskamp
Lia van den Elskamp
Senior adviseur Kwaliteit & Innovatie, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Tags

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.