Aan de slag met het multidisciplinair gesprek (MDG)

Structureel reflecteren en leren in (of rondom) patiëntveiligheid

In het programma Tijd voor Verbinding is het multidisciplinair gesprek een belangrijke factor voor een veiligheidscultuur waarin het continue leren en verbeteren centraal staan. Een multidisciplinair gesprek zien we als een gelijkwaardig gesprek tussen professional(s) én de patiënt gericht op betere communicatie/informatie-uitwisseling, samenwerking en leren en verbeteren.

Wil je deze methode binnen jouw zorginstelling ook inzetten of dit verder borgen? Hier zie en lees je hoe je aan de slag kunt met het multidisciplinair gesprek.

Drie ziekenhuizen laten in deze korte video zien hoe zij het multidisciplinair gesprek toepassen in de praktijk. Laagdrempelig en makkelijk, zodat je hier zelf ook mee kan starten.

 

Start met structureel leren en reflecteren

Het multidisciplinair gesprek (MDG) draagt bij aan patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg door structureel te reflecteren op de zorg en te leren van de dagelijkse praktijk. Dit gesprek kan verschillende doelen dienen en wordt multidisciplinair gehouden, bij voorkeur met de patiënt. Mogelijke doelen:

 • Middel om kwaliteit bespreekbaar te maken en nieuwe inzichten te delen zoals patiëntparticipatie & Safety II.
 • Werken aan kwaliteit wordt het nieuwe ‘normaal’. Het wordt onderdeel van je werk en iets van iedereen.
 • Kwaliteitsverbetering wordt onderdeel van het werk.
 • Vergroten werkplezier door:
  • meer betrokkenheid op alle niveaus in de organisatie.
  • stroomlijnen van processen.
 • Behoud van personeel.
 • Zeggenschap vergroten.

Vanuit TvV zijn een aantal tools ontwikkeld die je op weg helpen om te starten met het multidisciplinair gesprek in jouw zorgorganisatie. En natuurlijk denk je: lobbyen is niks voor mij, het is al zo druk, hoe krijg ik collega’s mee en bij elkaar en kost het niet veel teveel tijd. Het stappenplan geeft richting en oplossingen voor je bezwaren en bedenk: ‘Het hoeft allemaal niet direct perfect; al doende leert men.’

 • Draagvlak middenmanagement (afdelingshoofden e.d.)
 • ‘PDCA-cyclus’:
  • Zorg voor een gedegen voorbereiding & follow-up én nazorg bij bijv. een teamtraining.
  • Niet alleen ‘het praten’ zelf, maar ook de opvolging van verbetermaatregelen.
  • Zorgen dat het concreet tot verbeteringen leidt. Begin heel klein, een verbetering hoeft niet altijd wereldschokkend te zijn.
 • Iedereen doet mee! Kun je het verplichten, zoals een overdracht, als ‘standaard’ in je werk; geïntegreerd in patiëntenzorg?
  • Begin met mensen die het wel willen, daarna aandacht voor de laatste 20% die minder gemotiveerd zijn.
  • Integreren in een bestaande structuur, zoals een overdracht. Een reflectie op hoe de dag verliep, gaat om wat kunnen we leren van vandaag, wat ging er goed en wat kon er beter? 

Het is belangrijk dat voor iedereen duidelijk is waarom het MDG wordt gevoerd of wordt ingezet bij een bestaand overleg en wat te bespreken.

Structureel:

 • Dagstart, weekevaluatie, kwaliteitsbespreking
 • Spiegelgesprekken voor input patiënten

Informeel/werkvormen:

 • Informele ‘soep sessie’. Iedereen kan laagdrempelig deelnemen, ook een deel van de sessie.
 • Workshop à la Safety-II/MDG, spelvorm, kampvuursessie.
 • Stellingen over kwaliteit, over de streep.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.