Het inspiratie-instrument

Ervaringen van experts

Hoe ga je aan de slag met het inspiratie-instrument? Het is door experts ontwikkeld om te kijken waar je als zorginstelling staat op het gebied van patiëntveiligheid voor kwetsbare ouderen. Niet als checklist, maar als middel om het gesprek te starten met collega's over verbeterstappen. Het instrument geeft richting en maakt mogelijke verbeteringen concreter. Maar waar begin je? Drie zorgprofessionals delen hun ervaring én aanbevelingen om ook aan de slag te gaan. 

Nouras Hamid, ziekenhuisarts in VUmc Amsterdam:

“Het inspiratie-instrument heb ik er op papier bijgepakt en ben ik als eerste zelf gaan invullen. Daarna heb ik het aan collega's voorgelegd met feeling voor het onderwerp kwetsbare ouderen, zoals een andere ziekenhuisarts of internist-ouderengeneeskunde.  

Het heeft me zeker inzicht gegeven; het is verhelderend door per onderwerp te kijken waar je staat. Waar je misschien grosso modo wel weet wat beter kan op je afdeling, wordt het nu scherp geformuleerd en zie je duidelijk waar je aan moet voldoen om de zorg beter te maken. Mijn inzichten zijn dan ook heel concreet. Zoals het toevoegen van een label voor een kwetsbare oudere in het EPD. Dit valt op en maakt het makkelijker om een specialist te betrekken als je het ziet. 

Mijn tip is dan ook om met kleine verbeterstappen te beginnen, die makkelijk uit te voeren zijn. Welke onderwerpen we oppakken, daar ga ik vervolgens over in gesprek. En zoek ook collega's die het onderwerp een warm hart toedragen.” 

Ralph Vreeswijk, verplegingswetenschapper en adviseur ouderenbeleid in het Spaarne Gasthuis: 

“Als dagelijks bestuurslid/secretaris van de commissie kwetsbare ouderen van het Spaarne Gasthuis heb ik dit inspiratie-instrument op de agenda gezet. Het liefste zou ik zien dat dit instrument in alle lagen in het ziekenhuis wordt gebruikt. Het management kijkt met een andere bril dan een verpleegafdeling of de cliëntenraad.  

In plaats van de Basis-Beter-Best indeling heb ik de onderwerpen voorgelegd als stellingen (voorbeeld geven). Hierdoor haal je het oordeel weg. Deze stellingen heb ik als eerste voorgelegd aan de geriaters. Ik zie de reacties hierop als een 0-meting. De stellingen zijn ook gebruikt bij een interne audit. Dit geeft ons veel inzicht en helpt ons met aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over het thema kwetsbare ouderen. Je ziet concreet wat er in de praktijk nodig is voor betere zorg. 

Als ik kijk naar wat binnen het Spaarne Gasthuis werkt is de aansluiting bij het speerpunt ouderenbeleid dat het ziekenhuis heeft omarmd. Daarnaast zou ik adviseren om het klein te houden en klein te beginnen. Zichtbaar resultaat motiveert andere collega's om mee te werken. Beleg de verantwoordelijkheid voor de verbeteringen bij een persoon of bijvoorbeeld een commissie. Dat vergroot naar mijn idee de kans van slagen.” 

Rachel Bogers, geriater CWZ: 

“Het inspiratie-instrument heeft het verbeterteam in ons ziekenhuis geholpen om doelen te stellen en richting te geven. Het geeft grip op het brede thema kwetsbare ouderen", vertelt Rachel Bogers. “Ik maakte al deel uit van een multidisciplinair verbeterteam binnen Santeon, waar mijn ziekenhuis deel van uitmaakt. Hier ben ik het gesprek gestart. Het is belangrijk om aan te geven dat het geen verplichting is of een toets vanuit de inspectie. Daarentegen kan het juist helpen om met elkaar te hebben over wat we belangrijk vinden in de zorg voor kwetsbare ouderen.  

Vervolgens heb ik het document ook binnen mijn vakgroep geriatrie gebruikt. Wat heeft onze prioriteit en welke bestaande knelpunten willen we verhelpen? Het instrument helpt daarbij. Ik zou aanbevelen om te kijken waar je gemakkelijk winst kunt behalen: pak 2 of 3 zaken op die je gaat verbeteren. En kies samen één langetermijndoel. Door te focussen op gezamenlijke verantwoordelijkheid, krijg je ook een spin-off naar andere afdelingen. En betrek vanaf het begin meerdere specialismes, zoals een internist, SEH-arts of de poliverpleegkundige osteoporose.” 

Kortom, we zijn door het inspiratie-instrument gespiegeld op de zorg voor kwetsbare ouderen. En het heeft ons ook zeker een opsteker gegeven omdat er al veel goed gaat".  

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.