Leren van elkaar in de regio

21 mei 2024

We zetten als programma in op 'samen vooruit', waarbij het veld initiatieven rondom patiëntveiligheid na september 2024 voort blijft zetten. Een van de voorbeelden is het digitaal café patiëntveiligheid in regio Brabant, Limburg en Zeeland. Hierbij komen 16 ziekenhuizen en revalidatiecentra digitaal samen rondom wisselende thema's. Adviseurs Kwaliteit & Veiligheid bij MMC Veldhoven, Peter Mijsberg en Anouk van der Heijden, delen praktische tips om dit in jouw regio op te zetten.

De toegevoegde waarde van dit regio café zit in de uitwisseling en vernieuwende inzichten. Anouk: “Het helpt je om scherp te blijven. Hoe hebben we het nu ingericht en zijn er elementen van andere ziekenhuizen die we over kunnen nemen?" Peter voegt hieraan toe: “Het is ook fijn om een netwerk te hebben waar je tussentijds dingen aan kunt vragen. Dat bouw je door deze bijeenkomsten op.”

De bijeenkomsten zijn 3 keer per jaar, digitaal en ongeveer 1.5 uur per keer. De ziekenhuizen werken met een roulatieschema waarbij een duo een bijeenkomst op zich neemt, onderwerpen voor de agenda ophaalt en de sessie voorzit. Een (gast)spreker wordt vaak binnen het netwerk of via via gezocht. De reeks is intussen al doorgepland tot aan september dit jaar. Dit is meteen ook het essentiële punt volgens de deelnemers: zorg dat je een organisator hebt. Onderling sporen betrokkenen elkaar vroegtijdig aan, zodat de komende edities al een organisator hebben.

De invulling van de sessies wordt gezamenlijk bepaald. Anouk: “Eerder is een inventarisatie gehouden van mogelijke onderwerpen en sprekers. Deze input hebben we bekeken samen met onze voorganger, die het café de keer ervoor had georganiseerd. Het onderwerp calamiteiten/incidenten sprak ons aan omdat we dit binnen het Maxima Medisch Centrum ook steeds meer via een Safety-II aanpak willen doen. We vonden het leuk om daar een meer algemeen verhaal over te houden, ook voor degenen die zich minder met dit thema bezighouden. Daarnaast kende onze voorganger een spreker om dit op een vernieuwende manier toe te lichten.” Eerder stond bijvoorbeeld het thema patiëntparticipatie op de agenda.

 

Tips om zelf in jouw regio een dergelijk initiatief op te zetten:

  • Plan vooruit, zodat de bijeenkomsten vroegtijdig in de agenda's staan.
  • Actieve deelnemers zijn misschien nog belangrijker dan de presentatie op de bijeenkomst.
  • Maak de workload voor de organisatoren klein, door bijvoorbeeld in een gezamenlijk document thema's of sprekers te bundelen.
  • Begin gewoon, dit kan al met twee of drie instellingen.
  • Idealiter heb je bij de opstart een kartrekker (in dit geval was het Tijd voor Verbinding), waardoor je bij aanwezigheid al affiniteit met de andere deelnemers krijgt en het nut ervaart.

Tips vanuit de netwerkbouwers van Tijd voor Verbinding:

  • Gebruik een poll of vragenlijst om te inventariseren welke behoeften er zijn onder collega's van andere instellingen/afdelingen ten aanzien van het netwerk. Dit gaat bijvoorbeeld over suggesties voor onderwerpen, frequentie van bijeenkomen, de vorm (digitaal/fysiek), wie iets wilt delen en wie een aanjagersrol op zich wilt nemen (en wie expliciet niet). Koppel de resultaten hiervan terug in een gezamenlijk overleg en bespreek deze. Zie een voorbeeld hieronder. Maak afspraken die in lijn zijn met de resultaten en toezeggingen. Zet de afspraken op papier en stuur deze kort na het overleg rond.

  • Bij het opzetten van een regionaal netwerk kan het helpen een aanvoerder te kiezen die het iedere keer aanjaagt. Dit wil niet zeggen dat diegene ook de uitvoering moet doen, maar wel de regie houdt. Er kunnen ook enkele aanvoerders zijn die rouleren. Zorg dan wel dat heel duidelijk is wie wanneer aan de beurt is en dat je dit steeds vooruit plant in de agenda's.
  • Vorm eventueel kleinere subnetwerken per aandachtsgebied, zodat deelnemers gericht kennis en ervaringen kunnen uitwisselen i.p.v. heel breed.

Wil je meer lezen over het bouwen van een (regionaal) netwerk? Lees dan de kennissynthese.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.