Verbinding in beeld - het GEM-team RKZ

Kwetsbare ouderen Multidisciplinaire samenwerking  |  Samen kiezen o.b.v. waarden, doelen en kwetsbaarheid  |  Verbinding in beeld
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Rode Kruis Ziekenhuis

Een GEM-team is gepositioneerd op de spoedeisende hulp (SEH) en is een samenwerking tussen een geriater, een verpleegkundig specialist (in haar afwezigheid neemt een arts-assistent waar), een apotheker, een apothekersassistent en een transferverpleegkundige. De medisch specialist van het specialisme waarvoor de patiënt is ingestuurd, is hoofdbehandelaar.

In deze reeks Verbinding in beeld komen verhalen langs van ziekenhuizen die een praktijkvoorbeeld uit een ander ziekenhuis hebben overgenomen. 

Wie: Rode Kruis Ziekenhuis
Wat: Geriatric Emergency Medicine team (GEM-team).
Waar: Spoedeisende hulp (SEH)
Waarom: breder beeld van de kwetsbare oudere patiënt
Resultaat: minder complicaties en patiënt voelt zich gehoord

Interview

In het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk is een GEM-team actief dat samenwerkt bij kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp (SEH). Janneke Duits en Melanie Tat vertellen over hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen.

Janneke Duits, klinisch geriater: “Een paar jaar geleden kwam een geriater voor het eerst in aanraking met het GEM-team vanuit Tergooi. Deze was direct overtuigd en is met de SEH-artsen in overleg gegaan. We zijn tot een kort plan gekomen en zijn gewoon gestart.”

Janneke: “Ik zou onze werkwijze omschrijven als een light-versie van Tergooi. Omdat zij het zo goed uitgedacht hebben en alles delen, konden wij dit voor ons kleinere ziekenhuis grotendeels overnemen.”

De voordelen zijn voor beide specialisten helder: je krijgt een breder beeld van de patiënt, bent daarmee complicaties -zoals vallen- voor, soms is minder medicatie nodig én je kunt ook breder advies geven voor de thuissituatie wanneer een patiënt niet wordt opgenomen. Bovendien vindt een patiënt het prettig om gehoord te worden. Melanie: “We zijn ervan overtuigd dat de zorg kwalitatief verbeterd wordt, maar dat is nog niet altijd in data hard te maken.".

Toch is niet alles vanzelfsprekend. Als GEM-team hebben we eerst de werkwijze op de SEH voor 70-plussers moeten veranderen. De triage is aangepast en hierdoor was er meer tijd om ook direct alle 70-plussers te screenen op kwetsbaarheid. Om het team mee te krijgen in de veranderingen is er door de SEH-arts en de geriater onderwijs gegeven over het belang van het vroeg herkennen van kwetsbare ouderen en bijvoorbeeld het vroegtijdig inzetten van aanvullend onderzoek bij patienten die gevallen zijn.

Dit onderwijs was ook belangrijk om de zorgen over een langere ligduur op de SEH te bespreken.  

Na de start van het GEM-team zijn veel gesprekken gevoerd, onder andere met interne geneeskunde over de toegevoegde waarde van deze werkwijze. Aanpassingen hebben we gaandeweg doorgevoerd. Dat is in een klein ziekenhuis vrij makkelijk. Op dit moment kijken we naar een goede follow-up: hoe kunnen we verder als werkgroep en hoe kunnen we uitbreiden?”

‘Er is een sterk gevoel van samen, we leren van elkaar.’

Tips & Tricks

  • Geen extra vinkjes voor de verpleegkundigen: de bestaande screening van patiënten op de SEH is bij de start onder de loep genomen. Er zijn vragen in de triage vervangen. Hierdoor leveren de 5 screeningsvragen vanuit het GEM-team geen extra werk op.
  • Om verpleegkundigen mee te nemen in de screening (die toch al verplicht is bij patiënten ouder dan 70) zijn verpleegkundigen geschoold over het belang van screening bij kwetsbare ouderen.
  • In het RKZ zijn een SEH-arts, klinisch geriater en een geriatrie verpleegkundige klein begonnen. Een transferverpleegkundige en apotheker worden incidenteel betrokken als het in het belang van de patiënt is.
  • Het team in RKZ is gestart met een projectmanager die onder meer logistieke taken en planning op zich nam. Intussen werkt het team zelfstandig als een eigen werkgroep met begeleiding vanuit bureau kwaliteit.
  • Op het overzichtsbord op de SEH krijgt een kamer een kleine edelsteen in beeld als er zich op die kamer een kwetsbare oudere bevindt. Dit wordt ook in het EPD vastgelegd, waar bepaalde opdrachten uitrollen.
  • Melanie Tat maakt samen met een andere SEH-arts een tweemaandelijkse nieuwsbrief, de GEM-SPAM, met een combinatie van ervaringen en medisch inhoudelijke updates. Deze nieuwsbrief geeft op een luchtige manier terugkoppeling en houdt het thema kwetsbare ouderen levend.
  • De succesfactor is volgens Janneke vanaf het begin overtuigd zijn van het belang en de relevantie van deze werkwijze.

Andere praktijkvoorbeelden rondom dit thema

Contactpersoon

Janneke Duits
Janneke Duits
Klinisch geriater
Melanie Tat
Melanie Tat
SEH-arts

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.