Verbinding in beeld – GEM team light in Saxenburgh

Kwetsbare ouderen Multidisciplinaire samenwerking  |  Samen kiezen o.b.v. waarden, doelen en kwetsbaarheid  |  Verbinding in beeld
Instellinginformatie Ketenzorgorganisties | Saxenburgh

Saxenburgh in Hardenberg heeft een eigen variant van een GEM-team op de spoedeisende hulp opgezet. Dit is niet alleen een verbetering voor de kwetsbare oudere patiënt, maar versterkt ook de multidisciplinaire samenwerking in de organisatie. Kartrekkers Leonie Miedema, VS geriatrie, en Carolien Wijsman, internist ouderengeneeskunde, vertellen vol gedrevenheid over hoe zij dit hebben opgezet.

In deze reeks Verbinding in beeld komen verhalen langs van ziekenhuizen die een praktijkvoorbeeld uit een ander ziekenhuis hebben overgenomen. 

Wie: Saxenburgh 
Wat: Geriatric Emergency Medicine team (GEM-team). 
Waar: Spoedeisende hulp (SEH) 
Waarom: breder beeld van de kwetsbare oudere patiënt met als doel functionele achteruitgang tegengaan, de patiënt de juiste zorg op de juiste plek geven en onnodige opnames voorkomen 
Resultaat: kortere ligduur, minder heropnames en patiënt staat centraal 

Interview

In Saxenburgh is een light variant van het GEM team (Geriatric Emergency Medicine). In dit streekziekenhuis is het team ouderengeneeskunde klein, waardoor niet continu alle partijen op de SEH aanwezig kunnen zijn. Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur zijn een internist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist geriatrie snel oproepbaar. Zij worden gebeld op basis van de APOP score (icoontje ingebouwd in het EPD: HiX 6.3, geen standaard content) of een ‘niet pluis’ gevoel. Samen met de arts op de SEH vormen zij een volledig beeld van de patiënt. 

Terug naar het begin. Eind 2022 werd gestart met de APOP-score voor screening van kwetsbare ouderen op de SEH. Vervolgens werd elders in het land al een eerste GEM team gestart. De businesscase van het Tergooi ziekenhuis hielp de initiatiefnemers in Saxenburgh op weg. Leonie: “Het nut was al bewezen. We zijn een erg hands on organisatie, dus ons team is gewoon gestart. Het tij en de tijd zaten mee: de APOP-score leverde nieuwe inzichten op. Al snel kwam breed het besef dat we hier meer uit moesten halen. Inmiddels hebben we de heropnames zien dalen. Ook krijgen we vaker verzoeken om mee te denken over uiteenlopende vraagstukken: wel/niet opnemen, wat is nodig indien niet opnemen?”

Na de pilotfase zijn diverse knelpunten naar boven gekomen. Zo zijn niet alle SEH-collega’s bekend met de rol van verpleegkundig specialisten of internisten ouderengeneeskunde. “We zijn een lerend orgaan en lopen al doende tegen verbeterpunten aan. Het kost nu eenmaal tijd en ervaring, je moet elkaar ook leren kennen. Daar trekken we samen in op”, vertelt Carolien.
Ook is aan de hand van een patiëntreis gekeken welke kwetsbare ouderen gemist werden met onze opzet van het GEM team. Hieruit is in de ANW-uren een zorgpad heupfractuur gestart door verpleegkundigen op de SEH om vroegtijdig te besluiten om wel of niet te opereren.

Typerend voor Saxenburgh is de samenwerking met de verpleeghuiszorg, ook onderdeel van de organisatie. Door de korte lijntjes kunnen specialisten of (transfer)verpleegkundigen uit het ziekenhuis snel en efficiënt schakelen met hun collega’s uit het verpleeghuis. De patiënt staat echt centraal, doordat wordt gezocht naar de juiste plek nadat de situatie van de patiënt volledig in kaart gebracht is. “We leggen de verbindingen om mee te denken, hierdoor kunnen we de SEH of andere afdelingen ook echt helpen en ontlasten.”

“In ons ziekenhuis kunnen we 100 dingen bedenken, maar de manier is om het samen te doen met anderen, zowel patiënten als zorgverleners. Dan kunnen we de zorg transformeren.” 

Tips & Tricks

  • Bij de start van het GEM-team is een scholing opgezet voor de collega's op de SEH.
  • Voor instellingen die deze kleinschaligheid of verpleeghuis niet onder 1 dak hebben, is het advies van Carolien en Leonie om te investeren in samenwerking en relaties. Winst krijg je als je bij elkaar in de keuken gaat kijken: wat heb je nodig als wij een patiënt doorverwijzen, en vice versa?
  • Om patiënten niet onnodig lang op de SEH te houden zijn 10 ‘whitelabel’ bedden beschikbaar vanuit het onderdeel verpleeghuiszorg van Saxenburgh.
  • Uiteindelijk gelooft Saxenburgh dat de enige manier om de toename aan kwetsbare ouderen aan te kunnen, is samen te werken in een netwerk. Bijvoorbeeld door alle betrokken zorgverleners rond een patiënt eens uit te nodigen en casuïstiek te bespreken.

Andere praktijkvoorbeelden rondom dit thema

Contactpersoon

Carolien Wijsman
Carolien Wijsman
Internist-ouderengeneeskunde
Leonie Miedema
Leonie Miedema
Verpleegkundig specialist geriatrie

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.