Informatie voor patiënt én professional op maat in het Slingeland

Antistollingszorg Informatievoorziening patiënt
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Slingeland Ziekenhuis

Naar aanleiding van een aantal incidenten m.b.t. het perioperatieve antistollingsbeleid, is het protocol onlangs helemaal herschreven en is– samen met een EPD-deskundige binnen het ziekenhuis – een automatiseringsplan gemaakt. Hierbij is beslisondersteuning voor het perioperatieve antistollingsbeleid bij een OK-aanvraag in het EPD (HiX) ingebouwd. Wanneer een operatie aangevraagd wordt volgens het standaard format in HiX, wordt aan de hand van ingevulde patiënt- en medicatie gegevens automatisch een advies aan de aanvrager getoond over wat te doen met de antistolling: stoppen – bridgen – continueren.

Brief

Vervolgens wordt automatisch een brief aangemaakt voor zowel patiënt als professional met gedetailleerde instructies voor de uitvoering van dit perioperatieve antistollingsbeleid. Deze brief bevat niet alleen informatie over of de patiënt moet stoppen, bridgen of doorgaan met de medicatie, maar er wordt tevens doseerinformatie vermeld en de exacte data en tijdstippen waarop de medicatie handelingen dienen te gebeuren.

Zowel patiënt als professional zijn blij met deze ontwikkeling: ‘het heeft de informatievoorziening sterk verbeterd. We krijgen van zowel patiënten als collega’s aanzienlijk minder vragen en er gaat veel minder vaak iets mis in het antistolling medicatiegebruik rondom een operatie’ , aldus Dick. Het automatiseren van de antistolling beslisboom voorkomt ook neurologische en cardiologische consulten, die normaal gesproken preoperatief nog nodig zijn om de antistollingsmedicatie (en andere zaken) goed af te stemmen. Dit levert zowel voor het planbureau, zorgprofessionals als patiënten voordeel op.

Voorlichting

Naast de automatische brief bij OK-aanvraag met gedetailleerde antistollingsinformatie, geven Dick & collega’s ook periodiek voorlichting aan professionals en patiënten. De voorlichtingsavond voor patiënten kwam tot stand door het thema antistolling te betrekken bij een informatieavond vanuit vaatchirurgie. Dit bleek een schot in de roos! Patiënten stelden heel veel vragen en vonden de mogelijkheid om dit direct te kunnen doen erg prettig. Dick en collega’s buigen zich momenteel over de vraag hoe dit structureel in de antistollingszorg in te kunnen bedden.

Meer weten over wat het Slingeland doet m.b.t. het verbeteren van de antistollingszorg? Lees hier het complete verhaal waarin ook casemanagement en het perioperatief beleid aan bod komen. Of neem contact op met Dick Scharn. Hij beantwoordt graag vragen van geïnteresseerden.

Contactpersoon

Dick Scharn
Dick Scharn
Chirurg

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.