Gelaagde dagstart RKZ

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Rode Kruis Ziekenhuis

De dagstart is een kort teamoverleg van maximaal 10-15 minuten, staand bij een verbeterbord. De dagstart is een essentieel onderdeel dat inzicht geeft in het goed uitvoeren en bijsturen van werkzaamheden. Het team bepaalt samen de dagdoelen. Dit leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid en werkplezier, en kwaliteit en veiligheid voor de patiënt.

In het kort

 • De klinische afdelingen van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) houden elke dag een dagstart. Op ondersteunende stafafdelingen is dit 2x per week.
 • Tijdens een dagstart bespreken de aanwezige teamleden eventuele verstoringen, successen en mededelingen in hun dagelijkse werkzaamheden.
 • Als bepaalde verstoringen afdelingsoverstijgend zijn, wordt de verstoring (of het succes) doorgegeven in de gelaagde dagstart richting het MT/RvB.
 • Het laagdrempelig delen van successen en knelpunten helpt de teamleden en de organisatie om het dagelijkse werk te vergemakkelijken en door korte lijnen oplossingen in de dagelijkse praktijk te realiseren.
 • Elke afdeling in het ziekenhuis doet de dagstart, maar de inhoud kan verschillen per afdeling/laag.

   

  Verpleegafdelingen

  • Op verpleegafdelingen wordt de dagstart samen met de arts en de zorgassistent gedaan. Een mogelijke verstoring: de zorgzwaarte is niet evenredig verdeeld over de diverse kamers. De vraag is dan of iemand kan helpen.
  • Verpleegafdelingen hebben naast de dagstart ook een dagevaluatie. Leren van de afspraken is belangrijk bij de evaluatie. Hoe verliep de dag en heb je wat gehad aan de afspraken die in de ochtend bij de dagstart zijn gemaakt? Wat leer je hiervan?

   

  Afdelingsleiders

  • Afdelingsleiders hebben 2x per week een gezamenlijke dagstart met de managers Zorg. Aansluitend hebben de managers Zorg een dagstart met de RvB en het MT.

Inspiratie

‘Snelle slagkracht is het doel. Duidelijke en korte lijnen om te sturen en verstoringen direct op de juiste plek te kunnen krijgen, op te pakken en op te lossen, zodat de zorg efficiënter, effectiever en veiliger kan verlopen.’

 • Als medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren, hebben patiënten hier profijt van. De kwaliteit en veiligheid nemen dan toe.
 • Afdelingen hebben hun dagstart een half uur voor de dagstart van het MT/RvB. Verstoringen kunnen snel worden opgepakt en zo loopt het zorg- en afdelingsproces goed door.

Tips & Tricks

 • Het is snel ziekenhuisbreed te implementeren.
 • Het vraagt een duidelijke opdracht vanuit RvB; noodzakelijke voorwaarde.
 • Het geeft een ziekenhuis korte communicatielijnen.
 • Medewerkers zijn enthousiast, want direct resultaat.
 • Ondersteuning van externe partij (Lean Six Sigma company) is nodig die helpt bij de scholing/invoering.
 • Iedere afdelingen heeft andere behoeften, dat vraagt om een tailormade verbeterbord. Aandachtspunt: soms kan de systematiek van het verbeterbord meer worden losgelaten.
 • Zorg voor goede terugkoppeling richting de afdelingen.

Contactpersoon

Jonna Brasser
Jonna Brasser
Senior adviseur K&P

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.