Team ouderengeneeskunde op de SEH – Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

Kwetsbare ouderen Multidisciplinaire samenwerking  |  Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Haaglanden Medisch Centrum

Op de spoedeisende hulp (SEH) van HMC Westeinde belanden jaarlijks meer dan 12.000 70-plussers; ongeveer een kwart van alle patiënten. Ruim de helft van deze patiënten is kwetsbaar en heeft een grote kans op complicaties of zelfs achteruitgang tijdens een ziekenhuisopname. Een proef met het aanstellen van een team ouderengeneeskunde op de SEH bleek een succes en is inmiddels een standaard werkwijze.

‘Dankzij het toevoegen van het ‘team ouderenzorg’ aan de spoedeisende hulp merken we dat ouderen beter geholpen worden.’

In het kort

Aanleiding

Op de SEH belanden is een heel intense ervaring, zeker voor een kwetsbare oudere. Lang verblijf op de SEH vergroot de kans op complicaties, zoals delier, vallen en functionele achteruitgang. Van hen wordt een relatief hoog percentage onterecht in het ziekenhuis opgenomen, vaak omdat er een zorgprobleem is ontstaan. Bij ontslag vanaf de SEH naar huis, wordt in deze groep frequent een nieuw spoedbezoek gezien. De meeste professionals op de SEH missen de tools en de tijd om deze problematiek voldoende aan te pakken en dit maakt behandeling van de oudere kwetsbare patiënt moeilijk en impopulair, terwijl de krapte er juist zo groot is.

De focus ligt op het verlenen van spoedeisende zorg aan patiënten. De kracht van de nieuwe werkwijze is dat er nu experts aanwezig zijn die de tijd en expertise hebben breder naar de mensen te kijken. Voor iemand in de herfst van zijn leven is een ingreep soms niet de beste optie. Daar wordt nu meer bij stilgestaan.

Werkwijze

De triageverpleegkundige neemt bij iedere 70-plusser een vragenlijst af om te beoordelen of een patiënt kwetsbaar is. Als de patiënt kwetsbaar is, komt automatisch een lid van het kwetsbare ouderenteam bij de patiënt in consult op de SEH en maakt een snelle beoordeling aan de hand van een beperkt Comprehensive Geriatric Assessment. Daaruit volgen uiteenlopende adviezen over proportionaliteit van behandelingen, nazorg en proactieve zorgplanning.

De werkwijze komt grotendeels overeen met de GEM-teams, zoals bijvoorbeeld in Tergooi, Rode Kruis Ziekenhuis of Saxenburgh ziekenhuis.

Team ouderengeneeskunde

Het interdisciplinair team van de ouderengeneeskunde bestaat uit geriatrie verpleegkundigen, internisten ouderengeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde.

Inspiratie

  • Daar waar medisch specialisten de geriatrische problematiek onvoldoende herkennen, valt met proactieve betrokkenheid van de ouderengeneeskunde veel winst te behalen.
  • Verpleegkundigen geven aan nu minder stress te ervaren over kwetsbare ouderen.
  • De nieuwe werkwijze wordt zowel door de professionals op de SEH als de patiënten zelf gedragen en gewaardeerd. De doorlooptijd op de SEH neemt niet toe door het ‘kwetsbare-ouderenconsult' en het SEH-proces wordt niet verstoord.
  • Onnodige en langdurige ziekenhuisopnamen worden voorkomen. Het aantal directe uitplaatsingen naar de VVT-sector is met 50% toegenomen.

Tips & Tricks

  • De specialisten ouderengeneeskunde zijn in deeltijd werkzaam in de VVT-sector en in deeltijd in dienst van het ziekenhuis. Juist deze interprofessionele samenwerking is een grote succesfactor in de verbeterde doorstroming van de kwetsbare oudere patiënt in de keten.
  • Het icoon voor de kwetsbaar getrieerde patiënt dient als signalering, maar heeft als neveneffect dat de bewustwording van de kwetsbaarheid van patiënten bij alle betrokken zorgverleners toeneemt.
  • Om het financieel duurzaam te maken, is het niet als project gefinancierd, maar ingebed in de reguliere zorg. Die extra inzet wordt bekostigd uit de opbrengst van reguliere dbc’s ouderengeneeskunde en uit een toegenomen efficiency. Het gaat dus niet ten koste van andere zorg.

Contactpersoon

Leonie van de Meer
Leonie van de Meer
Internist ouderengeneeskunde

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.