Kennisclip antistollingszorg Radboudumc

Antistollingszorg Kennisdeling, scholing & expertise
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | Radboudumc

Het Radboudumc ontwikkelde een ‘kennisclip’ over antistolling. Dit animatiefilmpje geeft basisinformatie over wat antistolling is en waarom het belangrijk is om hier basiskennis over te hebben. Het legt de belangrijkste complicaties van antistolling uit, licht toe hoe het antistollingsprotocol gebruikt moet worden en wie te benaderen bij vragen. Meer kennis over antistolling leidt tot minder incidenten en heeft daarmee een positief effect op de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. De kennisclip wordt met name bekeken door nieuwe artsen en arts-assistenten, maar is toegankelijk voor iedereen die meer van antistolling wil weten.

In het kort

Voor het Radboudumc gaven incidenten in de antistollingszorg aanleiding om kritisch naar het antistollingsbeleid te kijken. Uit onderzoek bleek het kennisniveau van professionals over antistolling onder de maat. Er was meer scholing nodig. Gekoppeld aan een e-learning is een kennisclip ontwikkeld. De kennisclip is verplichte kost voor alle nieuwe arts-assistenten en maakt onderdeel uit van hun inwerkprogramma. De e-learning (i.s.m. VirtualMedSchool) is – conform Radboudumc breed beleid – vrijblijvend te volgen en gaat diepgaander in op het thema antistolling.

Naast de ontwikkeling van de kennisclip werd een antistollingscommissie en een Stollingsteam (S-team) opgericht. Het S-team verzorgt het beleid rondom ingrepen en geeft bijvoorbeeld ook scholing aan arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, physician assistants en verpleegkundigen, waarbij de kennisclip als basis wordt gebruikt. Een kennisclip die beter aansluit bij het verpleegkundig werk op het gebied van antistolling, is in ontwikkeling.

Inspiratie

 • Zorgprofessionals zijn positief over de kennisclip. Het geeft de toelichting die zij nodig hebben om de kwaliteit en veiligheid van het werken met antistollingsmedicatie te kunnen borgen.
 • De kennisclip wordt goed bekeken en is met meer dan 200 views per jaar één van de best bekeken clips van het Radboudumc. Het opnemen van de kennisclip in het inwerkprogramma van arts-assistenten draagt hieraan bij, maar ook daarbuiten weten professionals de clip te vinden en te waarderen.
 • Binnen het Radboudumc krijgt een internist-vasculair geneeskundige tijd en mandaat om op het thema antistolling beslissingen te nemen, collega’s te adviseren en de kwaliteit en veiligheid van de antistollingszorg verder te verbeteren. Zij heeft scholing/kennisdeling hoog op de agenda staan.
 • De aandacht voor het thema antistolling en de scholing van professionals, onder andere middels de kennisclip, heeft ervoor gezorgd dat het aantal incident-meldingen met betrekking tot antistolling in 2020 is gehalveerd. Ook de andere ontwikkelingen op het gebied van casemanagement, zoals de oprichting van het S-team en de verbetering van het antistollingsprotocol, dragen bij aan dit positieve effect op kwaliteit en patiëntveiligheid van de antistollingszorg.

Succes van de kennisclip

 • Het is een eenvoudig animatiefilmpje.
 • Een professional heeft de voice-over ingesproken op een duidelijke en aansprekende manier.
 • Voor de professional is de kennisclip een praktisch middel. Het geeft kort en kernachtig alle belangrijke informatie weer over antistollingszorg.
 • De scroll-optie in de kennisclip maakt het mogelijk om selectief te kijken naar wat relevant is; een efficiënte manier van werken.
 • De productiekosten zijn relatief beperkt. De kennisclip kan onbeperkt worden ingezet en herhaalde scholingen vervangen.
 • De kennisclip is op diverse plaatsen goed vindbaar, zoals in het ziekenhuisbrede antistollingsprotocol en op de Antistollingspagina op het intranet.
 • Afstemming met de afdeling Communicatie over de productie en promotie van de kennisclip draagt bij aan het vergroten van de vindbaarheid en het genereren van aandacht voor het thema.

Bij patiëntinformatie vind je ook een informatievideo: de (vereenvoudigde) basis van de kennisclip.

Contactpersoon

Jenneke Leentjens
Jenneke Leentjens
Themaleider Antistolling Radboudumc, Internist vasculair geneeskundige en Klinisch farmacoloog

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.