Antistollingsnavigator in Epic - Medisch Centrum Leeuwarden

Antistollingszorg 3. Casemanagement: focus op implementatie en borging perioperatief beleid
Instellinginformatie Ziekenhuis - Topklinisch | Medisch Centrum Leeuwarden

In het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is ter ondersteuning van het perioperatieve proces een Antistollingsnavigator in het EPD (Epic) ingebouwd. Deze ‘navigator’ ondersteunt de voorschrijver bij het maken van perioperatief antistollingsbeleid, door hyperlinks naar de juiste onderdelen van het antistollingsprotocol.

In het EPD is er één duidelijke en herkenbare plek voor alle relevante antistollingsinformatie, inzichtelijk voor alle betrokken behandelaars. Bovendien wordt vanuit de Antistollingsnavigator automatisch communicatie met de trombosedienst gegenereerd. Dit alles verhoogt de patiëntveiligheid bij antistollingsmedicatie. 

In het kort

De afdeling Zorg Applicatie Management (ZAM) heeft in nauwe samenwerking met de Antistollingscommissie en de gebruikersgroepen ‘medisch’ en ‘medicatie’ een Antistollingsnavigator vormgegeven. Deze is beschikbaar en inzichtelijk voor alle betrokken zorgverleners, zowel beschouwers als snijders, verpleegkundigen en trombosedienst. 

De Antistollingsnavigator is dé plek in het EPD voor alle informatie m.b.t. antistolling: antistollingsmedicatie (per geneesmiddelgroep), indicatiestelling (verplicht veld bij antistolling), relevante labuitslagen, toekomstige verrichtingen en het perioperatieve antsitollingsbeleid, vastgelegd in antistollingsnotities. 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Communicatie met de trombosedienst wordt automatisch gegenereerd vanuit de navigator in het EPD, afhankelijk van het Trombosedienst-formulier dat de arts kiest en na invullen digitaal verstuurt. 

Afbeelding met tekst, Lettertype, nummer, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Voor snijders is de Antistollingsnavigator een belangrijk hulpmiddel in het perioperatieve proces; het eenvoudig documenteren van het antistollingsbeleid wordt ondersteund door de getoonde relevante protocollen. Vanuit de Antistollingsnavigator zijn er hyperlinks naar het ziekenhuisbrede Antistollingsprotocol; navigatie naar het juiste onderdeel van dit protocol is afhankelijk van welke antistollingsmedicatie een patiënt gebruikt. Op basis van de geneesmiddelgroep (ATC code) wordt het meest relevante deel van het protocol als pop-up getoond. 

Als een behandelend arts bij het plannen van een ingreep vergeet om de Antistollingsnavigator te benutten, krijgt hij een reminder (BPA = best practice advisory). 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Inspiratie

 • De Antistollingsnavigator geeft snel inzicht in alle belangrijke informatie t.a.v. antistolling. 
 • Zorgverleners kunnen advies t.a.v. antistolling makkelijk registreren, waarmee het voor collega's onderling beschikbaar is.
 • Het helpt eenvoudig te communiceren naar trombosedienst en patiënten.
 • Bovendien zijn verantwoordelijkheden duidelijker geworden door te werken met de navigator. 

Deze resultaten dragen bij aan de patiëntveiligheid bij antistollingsmedicatie. 

Tips & Tricks

 • Voeg in de navigator hyperlinks toe naar alle antistollingsprotocollen; navigatie naar het juiste (onderdeel van een) protocol kan op basis van welke antistollingsmedicatie een patiënt gebruikt. 
 • Maak gebruik van Best Practice Advises (BPA): als een behandelend arts essentiële acties m.b.t antistolling vergeet, krijgt hij een reminder (BPA, pop-up) via de Antistollingsnavigator. 
 • Zorg dat je vanaf het begin de juiste stakeholders betrekt; vergeet hierbij zeker alle groepen eindgebruikers niet! 
 • Evalueer uitgevoerde verbetermaatregelen (structureel) op basis van o.a. VIM’s, audits en steekproeven. 
  In het MCL zijn sinds de in gebruik name van de Antistollingsnavigator geen patiëntgerelateerde incidenten opgetreden bij dit onderdeel van de antistollingszorg. Audits en steekproeven wijzen uit dat de Antistollingsnavigator goed wordt gebruikt. 
 • Optimaliseer de Antistollingsnavigator op basis van gebruikerservaringen. Zo heeft MCL een patiënttevredenheidsonderzoek ingezet om de informatie over antistollingsmedicatie bij het perioperatieve proces te evalueren. 

Meer Weten?

Contactpersonen

Annette van Ojik
Annette van Ojik
ziekenhuisapotheker

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.