Klinisch doordoseren VKA’s vanuit het Trombose Expertise Centrum (TEC) - Isala

Antistollingszorg 1. Primair casemanagement: verschillende ‘smaken’ gebaseerd op de LSKA
Instellinginformatie Ziekenhuis - Topklinisch | Isala

Bij iedere patiënt die binnen de Isala klinieken opgenomen wordt met een vitamine K antagonist (VKA), bepaalt het trombose expertisecentrum (TEC) - bestaande uit doseerartsen en physician assistants (PA’ers) - het beleid en de dosering. Deze werkwijze zorgt binnen Isala voor het adequater doseren van antistollingsmedicatie en minder schommelingen in INR-waarden bij patiënten. Met uiteindelijk minder complicaties en daarmee een verbeterde patiëntveiligheid als gevolg.

In het kort

Vanuit het verleden was het binnen Isala gebruikelijk dat internisten het doseren van VKA’s in de kliniek uitvoerden. Voordeel van deze werkwijze was dat de uitvoering bij een beperkte groep zorgprofessionals lag die veel ervaring had met antistolling en de patiënten ook poliklinisch kenden. Het aantal patiënten op VKA’s loopt echter terug. Om kwalitatief goede (veilige) VKA-zorg te blijven bieden, is ervoor gekozen de expertise te concentreren in een antistollingsteam. Iedere patiënt van Isala, bekend of onbekend bij Trombosedienst Isala, krijgt zijn/haar dosering van VKA’s van een doseerarts of PA.

Werkwijze

 • Binnen het EPD van Isala (HiX standaard content) bestaat de mogelijkheid om een patiënt aan te melden via een bloeddruppel. Artsen of verpleegkundigen (onder verantwoordelijkheid van de betreffende arts) van alle medisch specialismen melden aan.
 • Het protocol “Bloeddruppel, werkwijze Trombose Expertise Centrum (TEC)” beschrijft hoe een patiënt aangemeld moet worden.
 • Het medisch secretariaat van de trombosedienst zet een consult in HiX.
 • Doseerarts of PA checkt consult en voegt voorgeschiedenis toe aan consult, controleert patiëntparameters (INR, co-medicatie, nier- en leverfunctie, co-morbiditeit, etc.), bepaalt beleid en dosering VKA en legt dit direct vast in het EPD.
 • In HiX komt dagelijks een lijst van patiënten die doorgedoseerd dienen te worden.
 • Doseeradviseurs bereiden ontslag voor. Zij maken een doseeroverzicht voor na het ziekenhuisontslag; dit is een kalender met dosering VKA in het Trombosezorgportaal.
  • Doseeradviseurs zijn veelal doktersassistentes, die een verplichte doseercursus via de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) hebben gevolgd en met een voldoende resultaat afgesloten.
  • Trombosezorgportaal is een zelf gebouwde portal (i.s.m. Centric) waarbij je via internetgebruik de patiënt met VKA kunt monitoren op welke plek je ook bent (thuis of in het ziekenhuis). Klinische patiënten met VKA worden via het EPD aangemeld in het Trombosezorgportaal. Hierdoor is duidelijk wat het antistollingsbeleid is; moeten VKA’s worden ge-/herstart, gecontinueerd of gestopt?
 • Verpleegkundigen halen de kalender uit HiX, zodat de patiënt al voor ontslag zijn/haar doseeroverzicht voor de eerste dagen thuissituatie meekrijgt. Op de kalender staat ook de datum van eerstvolgende INR controle. Dit geldt voor alle patiënten, ongeacht bij welke trombosedienst ze na ontslag moeten zijn.
 • Als een patiënt bij een andere trombosedienst is aangesloten, wordt deze schriftelijk geïnformeerd.

De werkwijze is samengevat in een Powerpoint presentatie met printscreens van hoe een en ander eruitziet in het EPD en Trombosezorgportaal. Na downloaden van de Powerpoint wordt in de notities de toelichting inzichtelijk.

Inspiratie

 • Borging door concentratie van expertise in een kleine groep, dedicated deskundigen, die gespecialiseerd zijn in het (door)doseren van VKA’s.
 • PA'ers en doseerartsen hebben een gezamenlijk dienstrooster om 24/7 beschikbaarheid te garanderen.
 • Bij ontslag is de beschikbaarheid van de juiste doseerinformatie voor alle patiënten geborgd, ongeacht bij welke trombosedienst ze na ontslag moeten zijn.
 • Medisch specialisten/arts assistenten ervaren het centraal doordoseren in de kliniek als positief.
 • Verantwoordelijkheid ligt bij het Trombose Expertise Centrum (TEC) en niet bij verschillende disciplines.

Tips & Tricks

 • De trombosedienst van Isala is als één van de weinige trombosediensten in Nederland geïntegreerd in het ziekenhuis.
 • Er wordt gebruik gemaakt van het doordoseersysteem in HiX standaard content. Door Centric (firma Trombosezorgportaal) en ICT Isala is een koppeling ontwikkeld tussen het Trombosezorgportaal en HiX. Dit is in een tijdsbestek van ongeveer 4 maanden gerealiseerd.
 • Financiering door Isala Klinieken.

Contactpersonen

Jeanet Kok
Jeanet Kok
Physician Assistant en ketenregisseur antistolling
Sjef van de Leur
Sjef van de Leur
Arts klinische chemie en medisch leider trombosedienst

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.