5 inzichten van het IHI congres patiëntveiligheid  

06 juli 2023

Kopenhagen was in mei het kloppend hart waar zorgprofessionals en beleidsmakers uit heel Europa samenkwamen voor het IHI congres (The International Forum on Quality and Safety in Healthcare). Ook collega’s van Tijd voor Verbinding waren erbij en presenteerden hun opbrengsten tot nu toe. Welke inzichten namen onze collega’s mee naar huis? En waar kun jij in je eigen instelling mee aan de slag?

1. Think big, start small.  

Deze boodschap van keynote spreker Kedar Mate sluit goed aan bij de insteek van TvV om klein te beginnen met patiëntveiligheidsinitiatieven. Als je kleine stapjes zet, kun je eerder successen vieren en houd je collega’s gemotiveerd om mee te doen.  

2. Wees kritisch op regels 

In de sessie Breaking the Rules for better care werd bediscussieerd of een verplichte handeling bijdraagt aan veiligere zorg voor de patiënt. Dit sluit aan op het Nederlandse initiatief Ontregel de Zorg. Door je bewust te zijn van de verschillende soorten regels (zoals administratief, gewoontes, wet- en regelgeving) kun je met elkaar het gesprek aangaan:

  • Is er een regel die jou in de weg staat om de juiste zorg te bieden?
  • Welke regel zou jij schrappen zodat patiëntveiligheid toeneemt?
  • Hoe zou je het dan doen?

Door je hard te maken voor minder regellast, ontstaat er uiteindelijk meer ruimte en aandacht voor de individuele patiënt. Wil je meer weten? Download de gids Breaking the Rules for Better Care Resource Guide_Final Draft.

3. Stel vijf vragen over hoe veilig je zorg is 

In een van de sessies werd men uitgedaagd om andere vragen te stellen als het gaat om de beoordeling van veilige zorg. Deze vragen helpen om te reflecteren op de dagelijkse praktijk en sluiten aan op een ander perspectief op veiligheid, vanuit Safety-II. Zie de visual hieronder voor de vragen. Bespreek deze ook in je team: hoe wordt er gekeken naar veilige zorg? 

5 vragen veilige zorg

4. Betrek de patiënt bij het thema veiligheid

Gedurende het hele congres was de stem van de patiënt te horen. Zowel als keynote, in de werksessies en met een stand op de informatiemarkt. Ze waren een continue aanwezigheid op het congres en beoordeelden de sessies op het gebied van patiëntparticipatie.  

In een van de sessies stond de vraag centraal ‘Wat vindt de patiënt het meest belangrijk? Deze korte simpele vraag zou altijd centraal moeten staan in een gesprek. Dit kan een opstapje zijn naar een meer uitgebreid gesprek met de patiënt over de behandeling. Waar dit bijvoorbeeld in de praktijk al gebeurt is het OLVG ziekenhuis, waar men gestart is met de Heilige Visite, een voorbeeld van een multidisciplinair gesprek met de patiënt. Lees hier meer. 

Verder waren we onder de indruk van de presentatie over “Act of Kindness". Echt luisteren, je verplaatsen in de patiënt en de familie betrekken zijn hier voorbeelden van. Simpele acties die de ervaring van de patiënt enorm kunnen verbeteren. Hieronder vind je enkele uitkomsten van een ziekenhuis waar drie jaar Kindness centraal stond:

 

5. Psychologische veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het multidisciplinair gesprek. 

Essentieel voor het multidisciplinair gesprek is een leeromgeving met psychologische veiligheid. Hoe zorg je hiervoor? En welke manier van leidinggeven is hiervoor nodig? In deze webinar met Joriene Beks leer je er alles over.  

Wat je morgen anders kunt doen 

Met ons waren ook Dian Paasman (adviseur Thuis & Herstel bij Ijsselheem), Bo Schouten (onderzoek Amsterdam UMC) en Meandra van Gent (Coördinator Verpleegkundige Zaken en kinderverpleegkundige bij het Groene Hart Ziekenhuis) afgereisd naar Kopenhagen. Wat nemen zij als les mee?

Dian: “Mijn IHI bezoek combineerde ik met een werkbezoek aan Zealand University Hospital in Køge en de gemeente Greve. Dit deed me inzien dat de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in Nederland heel goed is. Het viel me op dat in het ziekenhuis dat ik bezocht geen screening (ziekenhuis-breed) voor kwetsbare ouderen is ingericht (wel op de geriatrieafdeling). Er zijn in Nederland verbeteringen mogelijk, maar laten we niet uit het oog verliezen dat we al heel veel goed geregeld hebben. En vervolgens kunnen we altijd leren van anderen: of dat nou binnen of buiten Nederland is!” 

Bo Schouten: "De take home message voor mij is het (meer) includeren van het patiëntenperspectief, breder dan alleen in hun eigen behandeling. Dit acht ik bruikbaar in zowel mijn klinische als mijn onderzoekswerk, en ook zeker voor Tijd voor Verbinding".

Meandra van Gent, Coördinator Verpleegkundige Zaken en kinderverpleegkundige bij het Groene Hart Ziekenhuis, sluit zich hierbij aan: "Wat ik mee naar huis neem van IHI dit jaar is hoe belangrijk het is om patiënten ook bij conferenties, congressen, bijeenkomsten etc. te betrekken. Als zorgprofessionals hebben we allemaal hetzelfde doel en dat is de beste kwaliteit van zorg leveren aan de patiënt. Door ervaringen van patiënten te verweven in bijeenkomsten etc. hoor je als zorgprofessional waar de behoeftes liggen. Daarnaast neem ik de boodschap ‘Think big, start small’ mee naar huis. Hou het grote doel voor ogen, maar begin klein."

Zelf aan de slag?  
Kijk voor meer inzichten en tips op de Aan de slag pagina of neem contact op met onze netwerkbouwers voor een uitgebreide presentatie over IHI 2023. 

team ihi

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.