Verbinding in beeld - Patiëntparticipatie in het Slingeland

Verbinding in beeld Verbinding in beeld  |  Multidisciplinair gesprek met de patiënt  |  Betrekken van de patiënt
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Slingeland Ziekenhuis

Om patiënten actief te betrekken bij het verbeteren van de zorg, richtte het Deventer Ziekenhuis een speciaal programma Patiëntenparticipatie op. Het programma bestaat uit vier verschillende onderdelen: laaggeletterdheid, samen beslissen, Sallandse aandacht en patiënt-ervaringsmetingen. De patiënt krijgt hiermee een stem en ervaringen worden meegenomen in de verbetering van zorg. Het resulteert in een betere kwaliteit van zorg en een hogere patiënttevredenheid.

In deze reeks Verbinding in beeld komen verhalen langs van ziekenhuizen die een praktijkvoorbeeld uit een ander ziekenhuis hebben overgenomen. 

Wie: Slingeland ziekenhuis
Wat: Implementatie patiëntparticipatie voor verbetering patiëntveiligheid
Waar: ziekenhuisbreed
Waarom: Op een manier ervaringen en verwachten ophalen bij patiënten, om zodoende de zorgkwaliteit te verbeteren.
Resultaat: De zorg verbeteren door met patiënten ervaringen op te halen en hierop te reflecteren.

Interview

Op basis van een artikel van Tijd voor Verbinding is het Slingeland ziekenhuis geïnspireerd door het Deventer Ziekenhuis voor hun strategie voor patiëntparticipatie. Margreet Verschoore, kwaliteitsfunctionaris bij het Slingeland ziekenhuis, vertelt hier meer over.  

Margreet: “Na het zien van het praktijkvoorbeeld van het Deventer ziekenhuis over patiëntparticipatie is het balletje gaan rollen. We hebben contact gelegd met Angeline Verbrugge, adviseur persoonsgerichte zorg op de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van het Deventer ziekenhuis. Daar is een tweetal afspraken en werkbezoeken uit voortgekomen. We hebben inspirerende gesprekken en wisselen projectplannen en ervaringen uit met elkaar. Maar het mooiste is dat we leren van wat er al is opgezet in een ander ziekenhuis.” 

Het Slingeland stond zelf op het punt om de huidige waarderingsonderzoeken onder patiënten anders in te richten. “Digitale vragenlijsten sluiten niet altijd aan bij een deel van de doelgroep; een wat oudere populatie patiënten. In het Slingeland willen we patiënten ook vooraf kunnen betrekken en meer in de diepte in gesprek gaan. En tegelijkertijd ook onszelf verbeteren door te kijken naar meer vormen waarop we feedback van patiënten kunnen ophalen.” Margeet is zich daarom gaan verdiepen in andere vormen van patiëntparticipatie en tools. De afstemming en uitwisseling met Deventer viel daarmee mooi samen.  

“Omdat het Deventer ziekenhuis verder is, kunnen we niet alleen de kinderziektes voorkomen maar leren we ook van de huidige situatie in het Deventer Ziekenhuis.” 

Het Deventer ziekenhuis is een voorloper op het gebied van Patiëntparticipatie en heeft afgelopen jaren hard aan een eigen programma gebouwd (zie deze pagina). Hierdoor kent men de kinderziektes en ziet men wat er in de huidige praktijk wel en niet werkt. Margreet: “Zo leerde ik van Angeline welke tools uit de toolbox patientparticipatie wel en niet gebruikt worden. Dit helpt ons in de prioritering van onze vervolgstappen. Omdat het Deventer ziekenhuis verder is, kunnen we niet allleen de kinderziektes voorkomen maar leren we ook van de huidige situatie.” 

Een concreet resultaat van het contact is dat Margreet in het Slingeland de geleerde lessen uit Deventer gebruikt in het opzetten van patiëntpanels, waar zorprofessionals en adviseurs kwaliteit met patiënten het gesprek aangaan. Ook ontwikkelt Slingeland een intranetpagina over het thema. Daarnaast is het contact met de cliëntenraad binnen Slingeland versterkt. Een idee voor een volgende stap is er ook. Margreet en haar team hebben als ambitie om een projectteam te starten om patientparticipatie op lange termijn onderwerp van gesprek te laten zijn. “Dit projectteam is ook een les geweest van Angeline. Echte resultaten verwachten we pas over paar jaar. Het zou mooi zijn als we onze inzichten dan ook weer kunnen delen met andere ziekenhuizen die in de beginfase zijn.” 

Tips & Tricks

  • Maak het makkelijk voor collega's om participatie in te zetten. Richt bijvoorbeeld een intranetpagina in waarop je alle tools beschikbaar stelt. 
  • Je hoeft niet altijd een ander ziekenhuis te zoeken dat in dezelfde fase van verbetering zit. Juist een voorloper kan veel waardevolle inzichten opleveren. 
  • Het vormen van een multidisciplinair projectteam kan helpen om het onderwerp patiëntparticipatie ziekenhuisbreed op de kaart te zetten. 

Andere praktijkvoorbeelden rondom dit thema

Contactpersoon

Margreet Verschoore
Margreet Verschoore
Kwalititeitsfunctionaris

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.