Meetweek antistolling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Antistollingszorg Continu verbeteren van de antistollingszorg
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Jeroen Bosch Ziekenhuis

Zeven ambitieuze topklinische ziekenhuizen werken samen in netwerk mProve om de kwaliteit van zorg voor patiënten aantoonbaar te verbeteren, door te leren van elkaars kennis en kunde. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) maakt zo deel uit van het mProve-netwerk antistolling. Om de zorg rondom patiënten met antistolling te verbeteren en te leren van elkaars ervaringen is een tweejaarlijkse meetweek geïntroduceerd.

Deelnemers mProve
Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Máxima MC, Rijnstate en Zuyderland Medisch Centrum.

In het kort

De mProve-werkgroep antistolling bestaat sinds 2017. Doel is het verkrijgen van inzicht in de uitvoering van het antistollingsbeleid en hoe dit zich verhoudt tot de landelijke richtlijnen (Nivel 2017). Wat gaat er goed, wat verdient extra aandacht en waar liggen de leer- en verbeterpunten. 

Door in de ziekenhuizen dezelfde onderzoeksopzet te hanteren, zijn de resultaten vergelijkbaar en kunnen deze worden gebruikt voor een gezamenlijke aanpak voor verbeteringen van de antistollingszorg. 

Metingen

Er wordt gebruik gemaakt van metingen op de werkvloer, dossieronderzoek eventueel aangevuld met een enquête onder artsen, verpleegkundigen en patiënten. 

De vijf gehanteerde kwaliteitsindicatoren voor 2021: 

 • kwaliteitsindicator 1 (tromboseprofylaxe)
 • Kwaliteitsindicator 2 (stoppen en herstarten van antistolling rondom een epiduraal katheter)
 • Kwaliteitsindicator 3 (antistollingsbeleid rondom een ingreep waarvoor intake bij de POS)
 • Kwaliteitsindicator 4 (antistollingsbeleid rondom een ingreep bij MDL of radiologie)
 • Kwaliteitsindicator 5 (patiënten-enquête)

Deze indicatoren zijn nog verder uitgewerkt. 

Werkwijze

 • In de meetweek wordt aan de hand van de indicatoren gedurende één week (van maandag tot en met vrijdag) de antistollingszorg gemeten en geanalyseerd.
 • Ieder ziekenhuis is vrij om aanvullend een enquête onder artsen en/of verpleegkundigen uit te voeren.
 • De uitkomsten van de meetweek van de verschillende ziekenhuizen worden met elkaar vergeleken. Hieruit kan men verbeterdoelen opstellen ter verbetering van de patiëntenzorg, zowel wat betreft veiligheid als communicatie.

Wie is betrokken?

 • casemanager antistolling
 • trombosedienst-arts
 • kwaliteitsfunctionaris
 • veiligheidsadviseur
 • trombosevigilantie-consulent
 • ziekenhuisarts
 • verpleegkundigen kliniek
 • artsen kliniek
 • poli-medewerkers

De verschillende (zorg)medewerkers voeren samen alle onderdelen uit: 

 • vaststellen indicatoren
 • opstellen enquêtes (patiënt, arts, verpleegkundige)
 • meten
 • analyseren van de meetgegevens
 • afnemen van de interviews 
 • analyseren van de enquêtes 
 • samenstellen van het meetverslag  

Personele consequenties meetweek 2019 *

 • Indicator 1: één ziekenhuisarts in opleiding en de trombovigilantie verpleegkundige zijn ca. 40 uur bezig geweest met onderzoek en analyses. 
 • Indicator 2: in totaal betrof het 20 patiënten per ziekenhuis; tijdsinvestering ca. 7 tot 10 uur aan onderzoek en analyse.
 • Indicator 3: De POS heeft de gehele week gegevens van patiënten die antistolling gebruiken, bijgehouden en geregistreerd.
 • Indicator 4: dossieronderzoek is uitgevoerd door 2 ‘oud’ gepensioneerde medisch specialisten (vaatchirurg en internist-nefroloog).Beiden zijn 40 uur bezig geweest met onderzoek en analyses. 

* De tijdsinvestering van de meetweek 2021 is uniform aan die van 2019.

Inspiratie

 • Enthousiasme binnen de ziekenhuizen onder inhoudsdeskundigen op het gebied van antistolling en kwaliteitszorg maakte dat het snel werd opgepakt en gaf een voortvarende start. Vanuit gedrevenheid werd enorm veel (eigen) tijd geïnvesteerd.
 • Door tijdig te beginnen met de communicatie en planning rondom de meetweek binnen de organisatie, groeide de betrokkenheid van de betrokken afdelingen.
 • Binnen het JBZ is er naast de antistollingscommissie, die zich voornamelijk bezighoudt met de inhoud van het antistollingsbeleid, een werkgroep PVD 7 (patiëntveiligheidsdoel 7). 
  • Deze werkgroep initieert de meetweek, analyseert de resultaten en zet deze om in verbeterdoelen die zij communiceert binnen de instelling.  
  • In de werkgroep zitten naast medici en apothekers ook kwaliteitsfunctionarissen.
 • De uitkomsten van de meetweek worden omgezet in verbeterdoelen en gebruikt om verbeteringen en veiligere antistollingszorg voor de patiënt te realiseren met minder zorg gerelateerde schade.De verwachting is ook dat het zal uitmonden in hogere patiënttevredenheid. 

Tips & Tricks

 • Randvoorwaarde is natuurlijk transparantie tussen de ziekenhuizen.
 • Financiering vanuit de ziekenhuizen zelf; geen aparte financiering. 
 • Het in stand houden van het enthousiasme en gedrevenheid van de ‘kartrekkers’ is een aandachtspunt. Binnen de mProve-ziekenhuizen bleek bijvoorbeeld de volledige meetweek niet voor alle ziekenhuizen haalbaar.
 • Betrokkenheid van ziekenhuisartsen in opleiding bleek zeer waardevol. Ook de inzet van ‘oud/gepensioneerde’ medisch specialisten voor dossieronderzoek was succesvol.

 

Contactpersonen

Kees Smulders
Kees Smulders
Senior stafadviseur kwaliteit & veiligheid

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.