UMCG en Martini Ziekenhuis - Verbinding in beeld - Regievoering bij multimorbiditeit  

Kwetsbare ouderen Multidisciplinaire samenwerking  |  Verbinding in beeld
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | UMC Groningen
Ziekenhuis - Topklinisch | Martini Ziekenhuis

Internist-geriater Barbara van Munster zet zich vanuit het UMCG en Martini Ziekenhuis in voor verbetering van de regie bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen (multimorbiditeit). Hierbij werkt ze samen met ziekenhuizen die dit ook omarmen op het gebied van onderzoek, scholing en financiering. Vanuit haar rol als voorzitter van het Nederlands Platform voor Multimorbiditeit vergroot ze het belang van regievoering. Met uiteindelijk minder complicaties en betere kwaliteit van zorg tot gevolg. 

In deze reeks Verbinding in beeld komen verhalen langs van ziekenhuizen die een praktijkvoorbeeld uit een ander ziekenhuis hebben overgenomen. In dit geval gaat het om een netwerk van ziekenhuizen die gelijktijdig een vergelijkbare ontwikkeling doormaken.

Wie: UMCG en Martini Ziekenhuis
Wat: versterken van de regie van patiënten met meerdere chronische aandoeningen. 
Waar: poliklinieken van meerdere ziekenhuizen, waaronder Bernhoven, Gelre ziekenhuizen, IJsselland Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep en UMCG.
Waarom: te veel fragmentatie van zorg binnen het ziekenhuis. 
Resultaat: een beter overzicht over de patiënt op alle domeinen, minder onnodige zorg en medicatie, voorkomen van complicaties. Dit vergroot de patiëntveiligheid.

Interview

Wanneer een oudere patiënt meerdere aandoeningen heeft, zijn er veel medisch specialisten betrokken: tot wel 12 verschillende in 1 jaar tijd. Dan is het belangrijk om twee belangrijke vragen te stellen: Wat heeft de patiënt nodig? En hoe kunnen we de zorg hierop aanpassen? Regievoering is volgens Barbara van Munster een breed begrip en kan per patiënt verschillen. Soms gaat het over 1 vast aanspreekpunt, bij een andere patiënt over een overkoepelend behandelplan. Soms is een organisatorische verandering nodig, zoals minder losse afspraken in het ziekenhuis.    

Initieel is van Munster vanuit een wetenschappelijk project gestart om in kaart te brengen wat er nodig is voor regievoering bij multimorbiditeit. Ze is een sterke verbinder tussen wetenschappelijke kennis en praktijk, omdat ze gelooft dat dit elkaar versterkt. In het eerste project vanuit de Federatie Medisch Specialisten zijn voorbeelden opgehaald van ziekenhuizen die het onderwerp regievoering bij multimorbiditeit op de agenda hadden staan. Al snel kwam naar voren dat het Bernhoven ziekenhuis in Uden een eigen initiatief heeft (zie praktijkvoorbeeld De Intensieve chronische zorg poli). De ziekenhuizen kwamen bij elkaar en daarbij bleken verschillende factoren parallel te spelen, zoals onzekerheid bij medisch specialisten, gebrek aan tijd voor een multidisciplinair overleg en complexe uitwisseling van gegevens in meerdere EPD's. Dit maakt regie door de patiënt lastig.   

Voor de betrokken ziekenhuizen gaf dit aanknopingpunten voor verbetering. Barbara: “Hier kun je van leren door met elkaar ervaringen uit te wisselen. Dit was het startpunt voor het schrijven van een adviesrapport, waar alle behandelaars en beleidsmakers mee uit de voeten kunnen. Ook wordt er binnenkort een leidraad uitgebracht, met o.a. hoe je een multidisciplinair gesprek voert bij multimorbiditeit. Daarnaast start dit jaar een scholing met subsidiegelden, zodat arts-assistenten in opleiding vanuit diverse specialismen meer bekwaam worden in deze aanpak en elkaars taal leren spreken.” 

Als belangrijkste inzicht van de samenwerking noemt Barbara dat je een ‘motor’ nodig hebt die deze verbeterstap aandrijft. Het landelijke online Platform voor Multimorbiditeit nodigt uit om de gemotiveerde zorgprofessionals aan elkaar te verbinden. Een andere belangrijke les is dat randvoorwaarden gecreëerd moeten worden, zoals voldoende middelen, steun en goede communicatie tussen verschillende EPD's. Dit zijn dan ook precies de onderwerpen die nodig zijn om een aanpak over te nemen in een ander ziekenhuis. Barbara: "De zorg is een complexe organisatie met voortdurende mogelijkheden tot verbetering. In mijn visie kan een meer stimulerende benadering helpen om het belang te benadrukken van deze specifieke verandering." 

“Het is goed om de boer op te gaan met wat je eigen ziekenhuis bereikt heeft, maar je helpt de zorg ècht verder door je ervaringen en geleerde lessen te delen en initiatieven gezamenlijk verder te ontwikkelen.”

Tips & Tricks

Andere praktijkvoorbeelden rondom dit thema

Andere ziekenhuizen die hiermee bezig zijn:

  • Ijsselland Ziekenhuis
  • Noordwest Zekenhuisgroep
  • Gelre ziekenhuizen 

Contactpersoon

Nederlands Platform voor Multimorbiditeit
Nederlands Platform voor Multimorbiditeit

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.