Pantein - Verbinding in beeld - Multidisciplinaire gesprek bij acute netwerkzorg in regio Mooi Maasvallei

Multidisciplinair gesprek Verbinding in beeld  |  Multidisciplinair gesprek in de keten  |  Ketenzorg/netwerkzorg
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Maasziekenhuis Pantein

In Mooi Maasvallei werken het Maasziekenhuis Pantein, huisartsen, welzijn, wijkverpleging, ouderenzorg, GGZ, gehandicaptenzorg en gemeenten intensief samen. Dankzij deze samenwerking komen patiënten sneller bij de juiste hulp- of zorgverlener en wordt zwaardere zorg voorkomen.  

Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantein, heeft de geleerde lessen van het soortgelijke initiatief Vitaal Vechtdal  meegenomen in haar functie in de regio Mooi Maasvallei. Destijds was zij als bestuurder van het regionale Röpcke-Zweers ziekenhuis (nu onderdeel van Saxenburgh Medisch Centrum) mede-initiatiefnemer van Vitaal Vechtdal.  

In deze reeks Verbinding in beeld komen verhalen langs van ziekenhuizen die een praktijkvoorbeeld uit een ander ziekenhuis hebben overgenomen.

Wie: Maasziekenhuis Pantein 

Wat: Pantein heeft in de afgelopen jaren een netwerk acute zorg opgebouwd. Het acute zorgnetwerk maakt onderdeel uit van de bredere samenwerking Mooi Maasvallei in de regio, die zeven jaar geleden is gestart. De samenwerking in het netwerk kent een aanpak van continu samen ontwikkelen en zorg opnieuw inrichten. Daarnaast werken de partijen aan het verspreiden en implementeren van het gedachtegoed van positieve gezondheid.  Dit is vergelijkbaar met Vitaal Vechtdal in Overijssel.

Waar: In de regio Land van Cuijck (Noord-Brabant) en het noordelijke deel van Limburg), met o.a. huisartsen, Maasziekenhuis Pantein, zorgcentra, thuiszorg, gehandicaptenzorg, welzijn, zorgverzekeraars, GGD, scholen, ondernemers in het bedrijfsleven en de gemeenten.

Waarom: Door in te zetten op preventie en regionale samenwerking kan het ziekenhuis de toenemende zorgvraag aan en voorkomt het stops op de SEH.

Resultaat: Dankzij deze samenwerking komen patiënten sneller bij de juiste hulp- of zorgverlener en wordt zwaardere zorg voorkomen.

Concreet betekende dit voor het ziekenhuis 11.000 minder opnamedagen in 2022. Er zijn minder onverwachte (30%) en onnodige opnames, de herhaalopnames liggen 20% lager dan het gemiddelde in de benchmark. Ook is het aantal SEH-opnames van patiënten ouder dan 75 gedaald met 9%. Kwetsbare ouderen zijn eerder in beeld en krijgen de juiste zorg op de juiste plek waardoor een acute situatie wordt voorkomen.

Platform Mooi Maasvallei sluit volledig aan bij het Integraal Zorgakkoord. In november 2022 heeft het als eerste in Nederland een integraal regioplan aangeboden aan de NZa. 

Interview

Pauline Terwijn: “Het opzetten van Vitaal Vechtdal heeft me destijds inzicht gegeven in nieuwe manieren van samenwerken, waardoor we bij Mooi Maasvallei makkelijker van start konden. Omdat je zelf sneller kan gaan, bewegen de mensen om je heen ook sneller. Wat ik herken uit het voorbeeld van Vitaal Vechtdal is het sterke geloof in samenwerking, 'we gaan het samen doen'. Je zoekt mensen die zich daar niet meer vanaf laten brengen.  

Maar dat neemt niet weg dat iedere regio anders is. Naar mijn idee is de transformatie in gedrag van inwoners en medewerkers het belangrijkste. Dit is heel ingewikkeld, dus je moet jezelf echt uitdagen om anders te denken in je dagelijkse werk. En dat begint bij jezelf.” 

Essentieel om een dergelijke multidisciplinaire samenwerking over te nemen, is volgens Pauline echte interesse in de mensen. Van een bestuurder vraagt dit ander leiderschap: meer ondersteunend en verbindend. Je móet als bestuur richting geven in de beweging die je op wilt.  
 
Het effect van de netwerksamenwerking in Mooi Maasvallei is duidelijk en raakt patiëntveiligheid: “De crux in zorgverlening is dat mensen elkaar kennen en vertrouwen. Dan is je overdracht goed en werk je samen rondom de inwoner.   

“Vertrouwen vang je niet in procedures, maar door je samen verantwoordelijk te voelen.”

netwerk mooi maasvallei

Tips & Tricks voor het opzetten van een dergelijk netwerk

  • Begin met partners om je heen uit te nodigen voor een gesprek of langs te gaan. Met de opdracht vanuit IZA in het achterhoofd: Wat kunnen we samen beter of slimmer doen dan nu ieder voor zich doet? Samenwerking is van grote waarde.  
  • Er is maar één weg, en dat is gewoon doen. Vermijd lange discussies, dan krijg je te veel 'ja-maar'. Hier heb je soms lef voor nodig. 
  • Laat je niet afleiden door de vormvraag; er is geen constructie nodig om samen te willen werken aan zorg in het netwerk en samen in te zetten op zorg voorkomen. 
  • Kijk ver vooruit en houd gaandeweg vast aan je missie en aan je kernwaarden voor een gezonde en actieve regio.  
  • Werk met een diversiteit aan domeinen en professionals, die elkaars blik verrijken. 

Andere praktijkvoorbeelden rondom dit thema

Contactpersoon

Conny Göertz
Conny Göertz
Adviseur strategie en beleid

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.