Bloedingscomplicaties bij gebruik van antistolling: registratie en bespreking in Tjongerschans

Antistollingszorg 4. Casemanagement: focus op opvolging complicaties
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Tjongerschans

Bij ziekenhuis Tjongerschans is een gebruiksvriendelijke werkwijze ingevoerd om bloedingscomplicaties te registreren, die zo veel mogelijk aansluit bij het bestaande Elektronisch Patiënten Dossier (EPD; Chipsoft-HiX- geen Standaard Content). Zo kunnen gegevens met betrekking tot bloedingscomplicaties bij gebruik van antistollingsmedicatie op een efficiënte manier worden verzameld voor structurele analyse. Het zichtbaar maken van mogelijke oorzaken en daarop verbeteringen doorvoeren, vermindert naar verwachting de kans op schade.

In het kort

De Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) 2.0 beschrijft registratie en bespreking van antistolling-gerelateerde complicaties als een essentieel onderdeel van het Casemanagement. Binnen Tjongerschans wordt hieraan invulling gegeven vanuit de Antistollingscommissie.

 

Complicatieregistratie
Op initiatief van de Antistollingscommissie is een werkwijze ingevoerd waarbij bloedingscomplicaties worden geregistreerd in het EPD. In samenwerking met de ICT-afdeling is een selectielijst gemaakt van alle bloeding- gerelateerde complicaties die in een clinical rule komen.

‘clinical rule = een algoritme waarin patiëntkenmerken aan elkaar gekoppeld worden, met als doel patiënt-specifieke beoordelingen of adviezen te genereren en zo de patiëntveiligheid te bevorderen.’

Om tot de selectielijst te komen, heeft de ICT-afdeling de DCR-tabellen (Diagnose Complicatie Registratie), die in het EPD op de achtergrond aanwezig zijn, naar voren gehaald.

Mochten in bovenstaande figuur de gebruikte DCR-tabellen onvoldoende leesbaar zijn, neem dan contact op met Darko Mitrovic.

De Antistollingscommissie heeft deze gevalideerd op bruikbaarheid voor de registratie van bloedingscomplicaties. Voor deze validatie is een overzicht ‘DCR: Complicaties bloedingen (alle specialismen)’ gemaakt. Gedurende een maand is de selectie uit de clinical rule vergeleken met wat er in het systeem is gemeld. Er waren geen bloedingscomplicaties gemist.

Als de arts een bloedingscomplicatie meldt op basis van de selectielijst, dan plaatst het systeem deze in de clinical rule.

Zodra de selectielijst in gebruik werd genomen, kon een aparte vinkje “complicatie bloeding” vervallen. Inmiddels is het melden van bloedingscomplicaties bij antistollingsmedicatie zo gebruikelijk dat zorgverleners hier continu alert op zijn. De verantwoordelijkheden zijn duidelijk; met de Antistollingscommissie als spin in het web.

Complicatiebespreking
Jaarlijks analyseert en bespreekt de Antistollingscommissie de bloedingscomplicaties bij gebruik van antistolling. De ziekenhuisapotheker maakt met behulp van de clinical rule ‘Complicaties bloedingen’ in het EPD een selectie van de relevante complicaties.

Op elk gewenst moment kan een overzicht worden uitgedraaid van alle gemelde bloedingscomplicaties van alle specialismen. Filteren kan op datum, specialisme of arts.

Mocht in bovenstaande figuur het overzicht van alle gemelde bloedingscomplicaties onvoldoende leesbaar zijn, neem dan contact op met Darko Mitrovic.

De ziekenhuisapotheker analyseert het overzicht handmatig: wordt medicatie genoemd als (mede-)oorzaak of kan het mogelijk een rol hebben gespeeld bij de gemelde bloedingscomplicatie? In Tjongerschans betreft dit inmiddels ongeveer 20 casussen per jaar. Deze worden verder gescreend aan de hand van de medische/verpleegkundige status van betreffende patiënt. Hieruit volgen de relevante casussen ter bespreking in de Antistollingscommissie.

Inspiratie

 • Door de registratie van bloedingscomplicaties zo veel mogelijk in te bouwen in / aan te laten sluiten bij de bestaande structuur (EPD) en werkwijzen, kost het slechts zeer beperkt tijd (zie ook de tabel onder 'meer weten') en ontstaat geen extra registratielast.
 • Het registreren van bloedingen als complicatie wordt eenvoudig gemaakt door middel van een selectielijst in het EPD.
 • Voor het efficiënt verzamelen van alle bloedingscomplicaties is een clinical rule gebouwd.
 • De ontwikkelde werkwijze helpt om makkelijker vinger aan de pols te houden en trends te signaleren. Dit voegt iets toe aan de meer ‘ad hoc’ werkwijze van signaleren door middel van losse incidentmeldingen.
 • De voorselectie door de ziekenhuisapotheker is waardevol. Door alleen de relevante meldingen te bespreken, kun je focussen.
 • Door de meldingen in de Antistollingscommissie te bespreken, heb je meteen alle relevante personen bij elkaar.
 • Het terugkoppelen van analyseresultaten naar zorgverleners geeft bewustwording van nut en noodzaak van het melden van bloedingscompicaties en stimuleert om complicaties goed te registreren. Het versterkt elkaar! (Plan-Do-Check-Act cyclus)

Tips & Tricks

 • Zorg voor de juiste mensen bij elkaar (ICT, kwaliteit &veiligheid en zorgverleners).
 • Analyseer het huidig proces van complicatie-meldingen.
 • Alle medewerkers die medicatie mogen voorschrijven, krijgen een scholing over het vastleggen van bloedingscomplicaties. Sluit mogelijk aan bij een bestaande scholing.
 • Zet de evaluatie jaarlijks op de agenda van de Antistollingscommissie; en zo nodig vaker.
 • Neem tijd voor de analyse van meldingen en terugkoppeling naar zorgverleners, maar zorg voor een korte tijd tussen melden en terugkoppelen.
 • Financiering van de ontwikkeling, de jaarlijkse analyse en opvolging van verbeteracties vallen onder reguliere werkzaamheden.

Meer Weten?

Contactpersoon

Darko Mitrovic
Darko Mitrovic
Ziekenhuisapotheker

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.