Het multidisciplinaire gesprek is bij Rugpoli verweven in de organisatie

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Zelfstandig behandelcentrum | Rugpoli Twente

Bijzonder aan Rugpoli zijn de open veiligheidscultuur en de manier waarop het multidisciplinaire gesprek is vormgegeven in de organisatie. Rugpoli is een erkend zelfstandig behandelcentrum met verschillende vestigingen in het land en gespecialiseerd in diagnose en behandeling van klachten van houdings- en bewegingsapparaat en tevens een pijnpoli. Er wordt samengewerkt met verschillende regionale ziekenhuizen met betrekking tot de triage voor orthopedische en neurochirurgische operaties.

Laat je inspireren door onderstaande video waarin Hanneke Klopper, Bestuurder Rugpoli en Esmé Nijland, arts Musculoskeletale geneeskunde vertellen over de open werkcultuur.

Inspiratie

Tijd voor Verbinding was op bezoek bij Rugpoli Twente. Tijdens dit bezoek viel al meteen op hoe nauw er wordt samengewerkt en hoe kort de overleg structuren zijn.

Laagdrempelig contact
‘Het gebouw is zo ingericht dat je heel makkelijk bij elkaar naar binnenloopt’, vertelt Esmé Nijland, arts Musculoskeletale geneeskunde. De behandelkamers en doorlichtings kamers voor de procedures grenzen aan de spreekkamers van de verschillende specialisten zodat hulp vanuit verschillende disciplines laagdrempelig kan worden ingeschakeld. Daarnaast werkt iedereen samen in één zelfde patiëntendossier, zodat de gedachtegang en argumentatie van een collega kan worden ingezien. Bij vragen of twijfel, is het dan heel makkelijk om met de  desbetreffende collega direct op het moment dat de patiënt in de spreekkamer zit contact op te nemen.  Bovendien is een gouden regel: je praat met elkaar en niet over elkaar. ‘En we doen leuke dingen samen en humor is wel een belangrijk onderdeel van de Rugpoli familie’, aldus Esmé. ‘We hebben één of twee keer per jaar een grootbehandelaarsoverleg met daarnaast een sociaal programma, een paar keer per jaar formele maar ook informele bijeenkomsten al dan niet met boswandeling en afsluitend borrel in de jachthut.  Het helpt enorm om elkaar ook te spreken in een andere setting en dat je ook kunt terugkijken op gedeelde gebeurtenissen. Opleiden doen we in een veilige setting: het is zo ingericht dat er fouten gemaakt kunnen worden omdat er, mede door het gedeelde EPD en een verantwoordelijke hoofdbehandelaar vaste routes worden bewandeld en de patiënt dus uiteindelijk altijd een controle heeft voordat het beleid wordt uitgevoerd.

Talk the talk en walk the walk
Volgens Hanneke Klopper, Bestuurder Rugpoli, is het belangrijk dat men open durft te zijn en fouten durft te maken op de werkvloer. ‘Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede.’ Als bestuurder ziet Hanneke het als haar taak om te faciliteren waar de behoeftes liggen van de professionals en het systeem zo veel mogelijk hierop aan te passen. Daarbij speelt ook het geven van het goede voorbeeld een belangrijke rol. ‘Dus talk the talk en walk the walk’, aldus Hanneke. ‘Ik zorg ervoor dat mensen bij me terecht kunnen. Mijn deur staat altijd open en ik kan altijd gebeld worden.’

Uiteindelijk is de rode draad: ‘tijd maken voor en het prioriteren van reflecteren en leren’. Een aantal terugkerende momenten en ideeën die Rugpoli hieraan heeft gekoppeld zijn:

 • Een organisatie-brede risico inventarisatie: hier wordt gekeken naar mogelijke problemen in de toekomst die zouden kunnen voortvloeien na het instellen van een nieuw beleid. “ beren op de weg sessie” of wel de “ lunch beren sessie”.
 • Samenwerken in 1 patiëntendossier; vaste routes “ Rugpoli straat”.
 • Lange patienten bespreking iedere 2 weken niet alleen voor complicaties maar combinatie van MDO (hoe nu verder) en refereer (ter lering).
 • MDO binnen de keten met neurochirurgie van extern: wie gaan we verwijzen (elke maand)
 • Open leercultuur: afwijken protocol mag bij onderbouwing en tenzij….Men wordt gestimuleerd om dingen te gaan uitproberen en fouten te maken.
 • Iedereen die in dienst komt krijgt een inwerktraject waarin ongeveer 2 weken met elkaar meegelopen wordt om elkaars discipline, achtergrond, taal en expertise te begrijpen.
 • Goede organisatie en afstemming met bestuurders die ook in de organisatie staan en niet erboven.
 • Time-out sessie na aanvaringen: even samenkomen/wat drinken in de jachthut verderop en weer het gesprek met elkaar aangaan;
 • Doen wat je zegt: als mensen onderling niet goed samen gaan en bij de managers komen, niet gelijk probleem proberen op te lossen eerst de vraag stellen of ze het zelf al met de desbetreffende collega besproken hebben.

Tips & Tricks

 • Ga het gesprek aan en stel vragen aan elkaar. Bijvoorbeeld: 'Waar word je gek van, en wat kun je eraan doen om het op te lossen?'
 • Maak saaie processen/termen leuk of beeldend, zodat iedereen het herkent. Bijvoorbeeld lunchberensessie voor het verkennen van de beren op de weg en de oplossingen daarbij. Of het ‘vakantie informatie meldingen’ voor VIM
 • Zet de mens centraal i.p.v. de klachten (geld zowel voor de patiënt als voor de behandelaar)
 • Ga altijd op de bal en nooit op de man
 • Zorg dat mensen zich echt veilig voelen en veilig kunnen zijn in de omgeving. Juist ook als er iets mis is gegaan geen vingerwijzingen

Contactpersonen

Esmé Nijland
Esmé Nijland
arts Musculoskeletale geneeskunde
Hanneke klopper
Hanneke klopper
Bestuurder Rugpoli

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.