Waardendialogen tussen zorgverlener en patiënt, Radboudumc

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek met de patiënt
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | Radboudumc

Wat is goede zorg, wat kan beter en welke waarden horen hierbij? Daarover gaat het in de waardendialogen bij het Radboudumc. Patiënt en zorgverlener voeren een gesprek op basis van gelijkwaardigheid en bepalen in co-creatie wat kwalitatief goede zorg is en wat daarvoor nodig is.

Waardendialogen zijn een mooi voorbeeld van hoe je het thema multidisciplinair gesprek (MDG) in de praktijk kunt brengen.’

In het kort

Aanleiding

Vanuit verschillende initiatieven om anders om te gaan met kwaliteit van veiligheid, zowel landelijk als bij het Radboudumc zelf, ontstond de wens om de ervaring van de patiënt en professional als vertrekpunt te nemen in het vormgeven van indicatoren en randvoorwaarden. Het perspectief van de patiënt krijgt een meer gelijkwaardige positie in deze trajecten en komt meer in balans met perspectieven van alle andere betrokkenen zoals zorgprofessionals, de ziekenhuisorganisatie, zorgverzekeraars en inspectie. Deze zienswijze wordt inmiddels door verschillende partijen gedeeld. Ook sluit deze aan bij de missie en visie, uitgangspunten en kaders van de vastgestelde contourennota ‘Fit for the Future’, toekomstig model voor organisatie en besturing, van het Radboudumc.

Het Radboudumc streeft naar vraaggestuurde zorg vanuit de patiënt. Daarom is het noodzakelijk om plaats te bieden aan niet-kwantificeerbare, persoonlijke waardering van kwaliteit van zorg. Dit houdt in dat zorgprofessionals niet alleen betrokken zijn bij het bepalen van kwaliteit in de zorg, maar ook bij het vormgeven van de verantwoording van die kwaliteit van zorg. Op deze manier wordt kwaliteit van zorg weer teruggegeven aan de zorgprofessionals en de patiënten.


Waardendialoog traject

De waardendialogen bestaan uit 20 interviews en 3 dialoogsessies.

Stap 1 - interviews
Interviews met 20 patiënten aan de hand van de ‘vertel eens’- methodiek. Wat was belangrijk, wat ging er goed en wat niet. Een open gesprek, met een zo’n divers mogelijk patiëntperspectief (denk aan verschillende gezondheidsvaardigheden, achtergronden, cultuur, seksualiteit e.d.). Uit deze groep worden 6 tot 8 patiënten gekozen voor de dialoogsessies.

Stap 2 - waardendialoog
Hierin wordt vanuit ervaringsverhalen in co-creatie bepaald welke waarden belangrijk zijn voor goede zorg. Deze sessie wordt begeleid door een onafhankelijke gespreksleider, die zorgt voor een veilig en gelijkwaardig gesprek.

Stap 3 – uitkomstendialoog
In deze dialoog wordt in gezamenlijkheid bepaald welke waarden het belangrijkst zijn en vormen de kernset.

Stap 4 - verbeter- en randvoorwaardendialoog
De waardenkernset is best abstract en wordt meer concreet in samen op te stellen verbeter- en ontwikkeldoelen. De zorgprofessionals en patiënten kunnen hier zelf prioriteit geven aan wat voor hun echt het verschil maakt in kwaliteit van zorg.

Dit traject is samen ontwikkeld in samenwerking tussen het Radboudumc en IKONE. Dit is een onafhankelijk adviesbureau (non-profit), met expertise op het gebied van co-creatie.

 

 

Toegevoegde waarde voor de patiënt en zorgverlener

Patiënt en zorgverlener voelen zich beiden gehoord. Het is een dialoog op basis van gelijkwaardigheid. De patiënt en zorgverlener bepalen in gezamenlijkheid wat kwalitatief goede zorg is en wat daar voor nodig is. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de impact van de waardendialogen.

Inspiratie

 • Gelijkwaardigheid staat centraal.
 • Onafhankelijk opgeleide gespreksleider die voor een veilig en gelijkwaardig gesprek zorgt.
 • Zorgverleners en patiënten voelen zich echt gehoord na het traject.
 • Eigenaarschap over kwaliteit van zorg wordt teruggeven aan zorgverlener en patiënt.
 • Het participeren in het traject zorgt voor een vergroot werkplezier bij de deelnemende zorgverleners.
 • Toegewijd en intrinsiek gemotiveerd projectteam.
 • Zorgvuldig voorbereide methodiek.
 • Visueel verslag van het traject (zie afbeelding), zodat je voor een breed publiek de lading/betekenis kan overbrengen.

Tips & Tricks

 • Start met een proeftuin.
 • Maak een begin en stel zo nodig bij; doorontwikkelen.
 • Zorg voor een duidelijk uitgewerkt plan en bijhorende formats.
 • Eerst ondersteuning vanuit de concernstaf zodat afdelingen zelf kunnen ervaren hoe het gaat en dan langzaam loslaten en het overlaten aan de afdelingen zelf.
 • Het traject kan op specifieke wensen en behoefte van een afdeling worden ingezet.
 • Het betrekken van patiënten in gelijkwaardigheid met zorgverleners is waardevol en leerzaam voor alle betrokkenen.
 • Laat mogelijke vooroordelen los over het betrekken van patiënten bij projecten.
 • Sta open om te luisteren naar andermans perspectieven. Je eigen perspectief dat weet je al.
 • De gespreksleiders van de dialoogsessies zijn opgeleid. Dit zijn interne medewerkers.
 • Zorg dat alle betrokkenen in een vroeg stadium zijn aangehaakt.
 • Speel in op de intrinsieke motivatie van de zorgverleners.
 • Streef in de projectorganisatie van de waardendialoog de methodiek van dit project na.

Contactpersonen

Merel Diebels
Merel Diebels
Beleidsadviseur K&V, verpleegkundig wetenschapper en projectleider Waardendialogen
Sander van Roosmalen
Sander van Roosmalen
Beleidsadviseur K&V

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.