Samenwerking geriatrieteam met getrainde vrijwilligers Radboudumc

Kwetsbare ouderen Multidisciplinaire samenwerking
Instellinginformatie Academisch ziekenhuis | Radboudumc

Radboudumc werkt met een GIDZ (Geriatrie In De Ziekenhuizen) -team; een consultatieteam dat bestaat uit verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten (in opleiding), klinisch geriaters en artsen-in-opleiding tot geriater. Het GIDZ-team werkt nauw samen met een team van specifiek opgeleide vrijwilligers onder leiding van een vrijwilligerscoördinator.

In het kort

 • Na een verplichte VMS-screening door een verpleegkundige op de poli, kliniek of SEH bij alle patiënten van 70 jaar en ouder, wordt de uitslag van de screening direct in EPIC vastgelegd. 
 • Bij een bepaalde score op kwetsbaarheid gaat er een (automatisch) signaal via EPIC naar het GIDZ-team. 
 • Het team komt vervolgens binnen 24 uur in consult, waarbij de verpleegkundige of verpleegkundig specialist de patiënt nader in kaart brengt.  
 • Zo nodig ziet de geriater ook de patiënt.  
 • Het team bespreekt verder beleid voor alle patiënten. 
 • Aandachtspunten:  
  - goede voedingstoestand 
  - voorkomen van verdere lichamelijke achteruitgang en vallen 
  - voorkomen/behandelen van delier 
  - gezamenlijk nemen van beslissingen in complexe situaties 
 • Op indicatie en in overleg met de vrijwilligerscoördinator worden er vrijwilligers ingezet in de zorg. Een groot deel van de patiënten krijgt deze extra ondersteuning. Soms zijn er patiënten die hier niet voor open staan.  
 • De vrijwilligers kunnen worden ingezet op een aantal welzijnsonderdelen (afleiding bieden, praatje maken) en ondersteunen bij beweging en voeding, zodat patiënten zo actief mogelijk blijven tijdens opname.

Inspiratie

Sinds de invoering van het GIDZ-team heeft de zorg voor kwetsbare ouderen permanent een belangrijke plek verworven in het Radboudumc. Het Nationaal Programma Ouderenzorg van een aantal jaren geleden gaf voor Radboudumc de boost. In Canada en de VS werd gekeken naar het HELP-programma (Hospital Elderly Life Program), waar het GIDZ-team een afgeleide van is. Het Radboudumc was daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland waar dit is ingevoerd. Het GIDZ-project zorgde voor twee dingen: een professioneel en proactief consultatieteam dat diep in de organisatie is ingebed. Daarnaast zorgt het specifiek opgeleide vrijwilligersteam voor broodnodige ondersteuning en een welzijnscomponent. Tijdens de Covid-periode mochten er geen vrijwilligers komen in het Radboudumc. Dit werd echt als een gemis ervaren. Ze zagen sommige patiënten gewoon verpieteren.

 • Patiënten zijn heel positief, dat heeft ook z'n weerslag op de verpleegkundigen en artsen. 
 • Door de inzet van vrijwilligers wordt de zorg deels ontlast. 
 • Patiënten waarderen de aandacht die zij krijgen van vrijwilligers. 
 • Patiënten gaan 'beter' met ontslag, er is minder functieverlies, minder complicaties en het delierrisico is gereduceerd. (zie promotieonderzoek Franka Bakker) 

Het behandelteam is ook erg enthousiast, omdat de professionals van het GIDZ-team ook participeren in de bestaande MDO's. Complexe problemen worden direct besproken en opgepakt. Dat vergt wel wat flexibiliteit van het GIDZ-team. Zij sluiten namelijk aan bij de MDO's in de huidige structuren, of organiseren een MDO op korte termijn met alle betrokken zorgverleners en specialismen.

Tips & Tricks

 • Zorgvuldige en gefaseerde aanpak van de implementatie met een dedicated team. 
 • Het uitgebreide handboek geeft tips en tricks voor goede uitvoering en implementatie. 
 • Het GIDZ-team is multidisciplinair, zowel de consultatief verpleegkundige als de arts/geriater én de vrijwilligers hebben rollen die elkaar versterken. De artsen zijn vaak naast de hoofdbehandelaar betrokken bij familiegesprekken. Het team helpt de hoofdbehandelaar regelmatig bij complexe besluitvorming. 
 • Vrijwilligers voegen naast een welzijnscomponent ook effectieve interventies toe (zoals helpen met eten, helpen met oriëntatie bij verwardheid). 
 • Borging van het initiatief door: 
  - Jaarlijks evalueren 
  - Jaarlijkse activiteit voor alle vrijwilligers, zowel een sociale activiteit als een inhoudelijke scholing. 
  - Regelmatige bijscholing en selectie van vrijwilligers is heel belangrijk om de goede mensen te selecteren. 
  - Scholing van professionals, zoals de aandachtsvelders kwetsbare ouderen van elke afdeling.
 • De uitrol over de eerste vier afdelingen bij Radboudumc is gefinancierd met subsidie vanuit het Nationaal programma ouderenzorg. Bij betrokkenheid arts/verpleegkundig specialist gaat financiering via een DBC. 

Meer Weten?

Contactpersonen

Yvonne Schoon
Yvonne Schoon
Klinisch geriater
Christa Hummelen
Christa Hummelen
Zorgmanager
Maartje Kerkkamp-Knoops
Maartje Kerkkamp-Knoops
Verpleegkundig specialist AGZ

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.