Meten is scholen! - Ommelander Ziekenhuis Groningen

Antistollingszorg Kennisdeling, scholing & expertise
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Ommerlander Ziekenhuis Groningen (OZG)

Scholingstool op basis van een klinische beslisregel antistolling met interventieregistratie.  

Om voorschrijffouten bij geneesmiddelen die de stolling beïnvloeden te ondervangen, maakt de apotheek van het Ommelander Ziekenhuis gebruik van een zelf ontwikkelde klinische beslisregel ‘antistolling’.  Hiermee worden volgens een algoritme patiënten met antitrombotica geselecteerd, die niet met de reguliere medicatiebewaking in beeld komen (bijv. onnodig lang onderbroken antistolling). De (dienstdoende) apotheker registreert eventuele interventies; hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaardcode (#AS), zodat ook overzichten kunnen worden gegenereerd. Gerichte scholing wordt afgestemd op de uitkomsten van de analyse van de interventies bij voorgeschreven antistollingsmedicatie. 

In het kort

De ziekenhuisapotheek heeft over een periode van bijna één jaar een overzicht gemaakt van alle geregistreerde interventies (bij ongeveer 900 patiënten) en geanalyseerd in hoeverre is afgeweken van de antistollingsprotocollen. Op deze manier is er een indruk van het volgen van opgestelde richtlijnen. 

Daarnaast hebben artsen in een interne enquête aangegeven dat ze behoefte hebben aan scholing op het gebied van antistolling. Deze gerichte scholing wordt afgestemd op de uitkomsten van de analyse van de interventies bij voorgeschreven antistollingsmedicatie. 

Door deze werkwijze zowel te communiceren als te scholen op basis van afwijkingen van de antistollingsprotocollen, ziet het OZG de trend dat het voorschrijven van antitrombotica is geoptimaliseerd en de zorg voor de patiënten verbeterd. 

Inspiratie

  • Bredere medicatiebewaking: in de dagelijkse medicatiebewaking worden relevante issues beoordeeld die niet met de reguliere medicatiebewaking in beeld komen. 
  • Minder risico op signaalmoeheid en efficiëntere medicatiebewaking: door gericht te kijken m.b.v. de klinische beslisregel zijn een deel van de klassieke medicatiebewakingssignalen uitgezet. 
  • Gerichte scholing: op basis van analyse van de gemaakte afwijkingen van de protocollen wordt gerichte scholing gegeven aan voorschrijvers en de medicatiebewaking door de ziekenhuisapotheek verder geoptimaliseerd.  

Afbeelding: aard van de afwijking van protocol antitrombotica

Tips & Tricks

  • Om in de toekomst voorschrijffouten en ongewenste afwijkingen van de antistollingsprotocollen te voorkómen (proactief) in plaats van te ondervangen (reactief), is het van belang om deze in kaart te brengen en te analyseren.  
  • Afwijkingen van de antistollingsprotocollen kun je in kaart brengen door gebruik te maken van een klinische beslisregel naast de reguliere medicatiebewaking. 
  • Leg bij de dagelijkse medicatiebewaking consequent de afhandeling en afgesproken code (bijv. #AS) vast, zodat het dossier op dit vlak compleet is en gegevens makkelijk kunnen worden geëxtraheerd t.b.v. analyse. 
  • Stem inhoud en doelgroep(en) van scholing/gesprek af op de resultaten van de geanalyseerde interventies. Dit helpt voorschrijvers om de antistollingsprotocollen te vinden en volgen. 
  • De resultaten van dergelijke analyse houdt ook (ziekenhuis)apothekers zelf scherp op aandachtspunten in de antistollingszorg. 

Meer Weten?

Contactpersonen

Wobbe Hospes
Wobbe Hospes
Ziekenhuisapotheker
Lucia van der Veen
Lucia van der Veen
Ziekenhuisapotheker
Herman Veenhof
Herman Veenhof
Ziekenhuisapotheker

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.