Samen beslissen met de TOPIC-SF vragenlijst bij Maasstad Ziekenhuis

Kwetsbare ouderen Samen kiezen o.b.v. waarden, doelen en kwetsbaarheid
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Maasstad Ziekenhuis

Op de polikliniek geriatrie van het Maasstad Ziekenhuis wordt een PROMS (Patient Reported Outcome Measures)-vragenlijst (TOPIC-SF) ingezet om meer inzicht te krijgen in de verschillende levensdomeinen en gezondheidssituatie van ouderen. Hierdoor kunnen zorgverleners en patiënt (en eventueel naasten) beter samen beslissen welke behandeling het best passend is en waar deze op gericht moet zijn.

In het kort

Vilans, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de TOPICS-MDS werkgroep en seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn samen met enkele ziekenhuizen een implementatieproject gestart op Samen beslissen met de TOPIC-SF op de polikliniek Geriatrie. Dit project werd gefinancierd vanuit een subsidie van Zorginstituut Nederland.

TOPICS-SF in Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis was een van de ziekenhuizen* die gestart is om de TOPICS-SF vragenlijst te implementeren. In het Maasstad Ziekenhuis wordt de vragenlijst zowel op de polikliniek als op de verpleegafdeling toegepast. Op de polikliniek Geriatrie vult de patiënt de TOPIC-SF vragenlijst in, liefst al thuis vooraf aan de afspraak, soms met behulp van de mantelzorger. De verpleegkundige neemt de antwoorden nog eens door en bespreekt de uitkomsten van de vragenlijst in het multidisciplinaire overleg (MDO). Deze worden in het behandelplan meegenomen. Door deze informatie als 5e as mee te nemen in de geriatrisch conclusie/CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) wordt de behandeling beter toegespitst op de waarden, doelen en kwetsbaarheden van de patiënt.

* Overige ziekenhuizen: Radboudumc, Catharina Ziekenhuis, Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis.

Inmiddels wordt de TOPICS-SF al enkele maanden in het ziekenhuis ingezet op de polikliniek Geriatrie, de Geriatrische Trauma Unit (GTU) en bij de MDL-oncologie. De vragenlijst heeft een respons van meer dan 80%. De ervaringen zijn tot nu toe erg goed vertelt Marleen Harkes, klinisch geriater in het Maasstad Ziekenhuis. ’We zien dat de vragenlijst gespreksstof oplevert voor de patiënt en zijn mantelzorger en daarnaast ook diepgang brengt in de verpleegkundige anamnese’. De verpleegkundige heeft daarbij ook een belangrijke rol bij het vertegenwoordigen van de patiënt in verschillende overleggen, zoals de grote visite op de verpleegafdeling of bij het MDO.

Inspiratie

Het invullen van de vragenlijst is vooral een middel om tot een goed gesprek te komen met de patiënt over de eigen (gezondheids)situatie, wensen en prioriteiten. Door inzichtelijk te maken wat de patiënt belangrijk vindt en dit mee te nemen in het behandelplan, wordt de zorg en behandeling beter afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit en veiligheid van zorg voor de patiënt. Mogelijk draagt het ook bij aan een betere therapietrouw en voorkomt het onnodige zorg.

Er is een toolkit beschikbaar om ziekenhuizen te helpen om, met de TOPICS-SF, ‘samen beslissen met de patiënt’ te implementeren.

Tips & Tricks

  • Maak een kernteam met daarin, bij voorkeur, een geriater en een verpleegkundige, met secretariële ondersteuning.
  • Maak de TOPIC-SF vragenlijst onderdeel van het dagelijkse werk. In het Maasstad Ziekenhuis is de TOPICS-SF bijvoorbeeld geïntegreerd in het anamnese gesprek van de verpleegkundige met de patiënt.

Contactpersonen

Marleen Harkes
Marleen Harkes
Klinisch geriater
Kelly Willemstein
Kelly Willemstein
Verpleegkundige

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.