In de Maartenskliniek is innoveren en interdisciplinair samenwerken in de dagelijkse praktijk verweven 

Multidisciplinair gesprek Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Sint Maartenskliniek Nijmegen

Door de gehele organisatie van de Revalidatie unit in de Maartenskliniek is het interdisciplinair samenwerken verweven. Daarbij is interdisciplinair innoveren en samenwerken ook in het beleid opgenomen. Dit wordt ondersteund op afdelingsniveau met behulp van een externe coach. De Maartenskliniek heeft als ambitie om excellente zorg aan te bieden voor dwarslaesiepatiënten.  

In het kort

De constante dialoog op de werkvloer is belangrijk om helder te krijgen wat wel werkt en wat niet zodat verbeterdoelen voor alle disciplines kunnen worden geformuleerd. Met orders kom je er niet; het gaat om elkaar positief beïnvloeden en leren kijken naar wat er goed gaat. Daarom worden op de Revalidatie unit een aantal momenten en tools ingezet om een duidelijke structuur neer te zetten en tijd te maken voor reflectie. Dit heeft geleid tot een afname van de zorgzwaarte, het sneller op functioneel eindniveau komen van de revalidant en een stijging van de patiënttevredenheid. 

Momenten en tools die worden ingezet zijn o.a.: 

 • Het gebruik van een verpleegkundig bord, met daarin een structuur van acties en besluiten
 • Een dag evaluatie 3x per week door de verpleegkundigen ("De dag draait door").
 • Een interdisciplinaire werkgroep vernieuwen 
 • Een interdisciplinaire werkgroep verbeteren 
 • Een dagstart met verpleegkundigen 
 • Inzet van een verpleegkundig dagcoördinator 
 • Een interdisciplinaire dagstart met ergo, fysio en verpleegkundig dagcoördinator 
 • 2x per week wordt hetzelfde teamoverleg gehouden zodat alle verpleegkundigen aanwezig kunnen zijn, om zo iedereen de kans te geven het werkoverleg bij te wonen. 

Inspiratie

Om een open werkcultuur te realiseren, is het van belang om te leren kijken naar wat goed gaat. Met dit doel wordt de Cirkeltechniek toegepast: In het midden zit wat er al goed gaat, de ring eromheen bevat zaken die nog niet goed gaan. Doel is om zoveel mogelijk vanuit het middelpunt te leren kijken. Op die manier wordt er kritischer gekeken naar wat er nodig is, welke successen er al zijn en wat kan wachten. Gevorderden in de toepassing van de cirkeltechniek focussen meer op groei en wat daarvoor nodig is. 

Wat helpt om tijd te maken voor het gesprek is dat iedere dag de ergo en fysio hun eigen uurtje hebben. Dit is op exact hetzelfde tijdstip voor iedereen, zodat ze voor zichzelf kunnen werken en heel gemakkelijk met elkaar kunnen afspreken/sparren. Ze zijn zelf in de lead en hebben autonomie. 

Wat opvalt is dat de behandeldoelen gezamenlijk worden opgesteld, met de patiënt en daar vervolgens ook samen aan wordt gewerkt. De fysio en ergo werken mee in de dagelijkse praktijk. Zo leert de patiënt zich bijvoorbeeld aankleden tijdens het was-moment en niet pas later in de oefenzaal. Voordeel hiervan is dat het echt onderdeel is van de ADL-zorg en niet ‘gekunsteld’ op een oefenlocatie. De patiënt en zijn naasten worden betrokken bij het behandelplan nadat dit eerst is opgesteld door de medici en verpleegkundigen. Dit behandelplan kan waar nodig worden bijgesteld in samenspraak met de patiënt. Iedere week wordt er visite gelopen door de arts en verpleegkundige. Zij gaan met de patiënt in gesprek over wensen en behoeften, wat er wel en niet goed is gegaan en naar aanleiding daarvan worden de weekdoelen bijgesteld. 

Tips & Tricks

 • Op afdelingsniveau is er een coach van een extern bureau aanwezig die rondloopt en helpt om het interdisciplinair samenwerken vorm te geven, dat werkt heel goed omdat deze ‘coach on the job’ meekijkt, meeloopt en evalueert. Het aanwijzen van juist een extern persoon voor deze taak is aan te raden. 
 • Binnen de Maartenskliniek is een goede aanspreekcultuur aanwezig. Men vraagt echt door. Het is de bedoeling dat men elkaar aanspreekt en dus niet zaken over de schutting naar elkaar gooit. Zo’n goede aanspreekcultuur is een belangrijke voorwaarde voor de onderlinge samenwerking. 
 • Al lerende doen en al doende leren: dat kost tijd, want innoveren kost nu eenmaal tijd. Het is een cultuurverandering en die heb je niet zomaar gerealiseerd; dat is goed om te beseffen. 
 • Het is heel belangrijk om samen te bedenken waar je naartoe wilt. Dus gezamenlijk weekdoelen bedenken bijvoorbeeld, met de patiënt. Die komen op een whiteboard op de kamer van de patiënt te hangen en professionals vanuit diverse disciplines zien dat, wijzen elkaar erop en werken er samen aan. 

  

Meer weten over de resultaten op de dwarslaesieafdeling van de Maartenskliniek? Download de informatie ‘innoveren is samen leren’ of neem contact op met één van de ambassadeurs van dit praktijkvoorbeeld. 

Contactpersonen

Lilian Briggeman
Lilian Briggeman
Beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid / programma Bewegen naar Beter

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.