Trombosezorgportaal - Isala

Antistollingszorg Informatievoorziening patiënt
Instellinginformatie Ziekenhuis - Topklinisch | Isala

Isala heeft in samenwerking met Centric een Trombosezorgportaal ontwikkeld waarbij je online informatie van een patiënt met antistolling (VKA, DOAC en TAR) op elke locatie kan inzien en bijwerken. De patiënt kan digitaal kijken in zijn/haar kalender voor doseerschema en prikdatum en relevante informatie direct invoeren. Het Trombosezorgportaal is gekoppeld aan het elektronisch patiënten dossier (EPD – HiX standaard content). Zo wordt werken in één systeem meer zorggericht en krijgt de patiënt een actieve betrokken rol. 

In het kort

Hoe werkt het Trombosezorgportaal?

 • Patiënten kunnen zelf inloggen en kalender bekijken.

 • Patiënten kunnen zelf relevante informatie invoeren, zoals (zelf gemeten) INR-waarden, ziekte, complicatie, etc. 
 • Er is een koppeling met het EPD waardoor patiënten kunnen worden aangemeld voor een ingreep met tijdstip en uit te voeren beleid. 
 • De portal werkt real time, dus bij een melding (bv. INR, bloedneus, nierfunctie) voor of door een patiënt kan, indien nodig, direct actie van doseerarts, Physician Assistant (PA), trombosezorgconsulent of patiënt volgen. Dit werkt twee kanten op. In geval van relevante adviezen worden patiënten voor de zekerheid gebeld. 
 • Vertrouwelijke gegevens worden verwerkt in een beveiligde omgeving; patiënten loggen in met DigiD. 
 • Het trombosezorgportaal is overal toepasbaar en ook externen kunnen overal inloggen. Dit is bijvoorbeeld erg prettig bij diensten (op afstand). 
 • Het Trombosezorgportaal werkt op zowel computer/laptop, tablet als smartphone. 
 • Toekomst: 
  • Patiënten een nog actievere rol geven d.m.v. een App, waarin zij bloeding, vergeten INR, etc. kunnen melden, of beeldbellen. 
  • Centric biedt mogelijkheden tot een dasboard waarin overzichtelijk data verwerkt staan. Hierdoor heb je beter overzicht wat betreft ziekten, problemen. 

Welke informatie vastleggen?
Anamnese, indicatie, neven-indicatie, contra-indicatie, antistollingsmedicatie (VKA, DOAC, TAR), dosering/doseerritme, startdatum antistollingsmedicatie, gewenste einddatum antistollingsmedicatie, INR (streefgebied), verminderde nierfunctie, patiëntkenmerken (bv. alcohol/drugsgebruik, perifeer arterieel vaatlijden), trombosezorgconsulent, verwijzer, interfererende medicatie, bijkomende ziektes (die INR kunnen beïnvloeden), behandelwijze (= locatie waar patiënt onder controle is), kalender (doseerschema VKA), medische afspraken en opmerkingen (hoe om te gaan met VKA/DOAC bij een ingreep, bloeding, etc.). 

Inspiratie

 • Actieve betrokkenheid en veiligheid worden vergroot doordat de patiënt en alle betrokken zorgverleners in één systeem werken.
 • Door koppeling van het Trombosezorgportaal met het EPD zijn veranderingen ieder moment beschikbaar (real time). Dit geeft extra veiligheid van antistollingszorg en gebruiksgemak.
 • Reductie van bezoeken, belcontacten en papieren kalenders (duurzaamheid).
 • Als patiënten starten met zelfmeten, gaan ze automatisch werken met het Trombosezorgportaal; dit betreft 1500-2000 (van de 5000 ) patiënten binnen het verzorgingsgebied van het Trombose Expertise Centrum (TEC) Isala, hetgeen veel tijdswinst geeft en geld bespaart. 30 van de 50 zorglocaties werken voor hun VKA-gebruikers op dit moment met het Trombosezorgportaal.
 • Toepassing van het Trombosezorgportaal voor DOAC’s en TAR’s is vooral ten behoeve van nierfunctiecontrole en ingrepen.

Tips & Tricks

 • De ontwikkeling van het Trombosezorgportaal was een samenwerking van TEC Isala met Centric; voor elk proces was een procesoperator van Centric op locatie aanwezig.  
 • In het samengestelde projectteam zaten ook patiënten (eindgebruikers) en een projectleider ICT Isala; wekelijks werden scrum bijeenkomsten gehouden. 
 • Ten behoeve van de implementatie is scholing gegeven aan medewerkers TEC, patiënten en externe zorginstellingen. Bekijk hier de presentatie.
 • Het Trombosezorgportaal is sinds 2016 geïmplementeerd. De ervaring is dat (gewenste) aanpassingen en innovaties snel worden gerealiseerd. 

Contactpersonen

Klaaske Huisman-Mulder
Klaaske Huisman-Mulder
zorgprocescoördinator TEC en Doseeradviseur
Ildiko Schreiber
Ildiko Schreiber
operationeel leidinggevende TEC

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.