Kenniscentrum Antistolling Deventer Ziekenhuis

Antistollingszorg Regionale samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | Deventer Ziekenhuis

In het Kenniscentrum Antistolling is de zorg voor patiënten met antistolling uit de hele regio van het Deventer Ziekenhuis (en daarbuiten) centraal gecoördineerd en afgestemd. Alle patiënten en zorgverleners uit de eerste en tweede lijn kunnen telefonisch terecht voor vragen over antistollingsmedicatie en toediening. Daarnaast vervullen de artsen ook doseertaken, geven scholing en doen het protocollenbeheer. Door de centrale rol en vraagbaakfunctie van het Kenniscentrum is goede continuïteit van antistollingszorg en casemanagement optimaal geregeld voor alle patiënten in de regio. 

In het kort

De steeds complexere antistollingszorg vormde aanleiding te starten met een Kenniscentrum. Er werden steeds meer antistollingsmiddelen voorgeschreven, in steeds meer (wisselende) combinaties en door steeds meer disciplines. Ook de vragen over casemanagement namen toe. Om goede zorg te kunnen blijven leveren, was het nodig om de kennis over antistolling niet alleen bij enkele specialisten te laten maar breder beschikbaar te maken en te delen.

Zo zijn tromboseartsen, die in dienst waren van de trombosedienst en eerst alleen de VKA’s door doseerden, omgeschoold naar de brede antistollingszorg. Zij kunnen nu ook vragen beantwoorden over alle nieuwe middelen.

Mocht het Kenniscentrum vragen niet kunnen beantwoorden dan worden de leden van de antistollingsgroep van het ziekenhuis gevraagd om mee te denken

Zorgpad antistolling
Het Kenniscentrum is formeel opgenomen in het Hart- en Vaatcentrum Salland van het ziekenhuis. In het Hart- en Vaatcentrum Salland is alle zorg ondergebracht in relevante zorgpaden zoals CVRM, hartfalen, stroke, pijn op de borst, spataderen, boezemfibrilleren etc. Vanwege de prioriteit heeft antistolling ook een eigen zorgpad.

De antistollingscommissieleden en de tromboseartsen van het Kenniscentrum bepalen gezamenlijk de inhoud en de toekomstvisie.

Inspiratie

 • De kracht zit in één centrum/aanspreekpunt voor alle inhoudelijke en praktische vragen van zorgverlener en patiënt.
 • Het initiatief wordt gedragen door alle betrokken professionals: grote opkomst bij overleggen.
 • De Raad van Bestuur vindt antistolling een belangrijk onderwerp, ziet het belang van het Kenniscentrum en draagt het initiatief. Zij geven tijd en ruimte.
 • Er is een convenant opgesteld met alle partners in de regio ten behoeve van de samenwerkingsafspraken.
 • Achter de schermen wordt veel gedaan aan patiëntenquêtes en kwaliteitsverbetering.
 • Er is aandacht voor scholing en een up to date beleid.

Tips & Tricks

 • Trek zoveel mogelijk fanatieke betrokken mensen naar je toe.
 • Niet teveel huiswerk meegeven bij een vergadering.
 • Een uitvoerende kracht in de vorm van een beleidsmedewerker is essentieel om de inhoud uit te werken en de contacten in het veld te realiseren en onderhouden.
 • Blijven opvoeden/scholing geven aan alle partners.
 • Iedere keer een relevant thema/onderwerp behandelen bij de staf zoals vim-meldingen, HARM studie, etc.
 • Betrek de kaderhuisartsen; zeker die met aandachtsgebied antistollingszorg.
 • Waardeer de kennis die de andere partners hebben, zoals de kaderhuisartsen ed.
 • Organiseer symposia voor de ketenpartners.
 • Iedereen positief benaderen en in hun kracht zetten.
 • Echt samenwerken! in de regio: ga om tafel zitten, ook financiële afdelingen en evt. huisarts rol geven in het Kenniscentrum. Gedeelde visie/gedeeld belang creëren.
 • Regel in eerste instantie vanuit de overhead van de VKA's de financiering om te kunnen starten.
 • Regiofinanciering zou voor de toekomst wel zinvol zijn.
 • Ga de bühne op! Organiseer symposia voor alle professionals in de regio.
 • Zoek de publiciteit; vergroten naamsbekendheid door adverteren in een dagblad, in je e-mailhandtekening een link naar het Kenniscentrum maken voor vragen.

Contactpersoon

Gideon Hajer
Gideon Hajer
Internist vasculair geneeskundige

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.