St. Antonius Ziekenhuis zet Geriatrische Evaluatie (AGE) in bij operaties

Kwetsbare ouderen Samen kiezen o.b.v. waarden, doelen en kwetsbaarheid  |  Multidisciplinaire samenwerking  |  Multidisciplinair gesprek tussen zorgprofessionals
Instellinginformatie Perifeer ziekenhuis | St. Antonius Ziekenhuis Utrecht

Het Anesthesia Geriatric risk Evaluation (AGE) programma maakt het mogelijk op basis van vaste criteria de kwetsbaarheid te bepalen van patiënten die een hoog-risico hart-, vaat- of gastro-intestinale operatie moeten ondergaan. Vóór een operatie de risico’s in kaart te brengen, geeft een patiënt de mogelijkheid samen met de zorgverleners een betere beslissing te nemen rondom een aanstaande operatie.

AGE onderzoek

In het kort

 • Ervaringen van anesthesiologen en chirurgen op de IC met oudere patiënten die na een grote hart- of buikoperatie zeiden: ‘Als ik dit van tevoren geweten had, had ik het niet gedaan’, gaf inspiratie om het AGE programma te ontwikkelen.
 • Op indicatie van de chirurg komen kwetsbare ouderen op de AGE-poli. Ze worden daar gescreend op fysieke, mentale en sociale kwetsbaarheid door een verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist vraagt ook expliciet naar wat voor de patiënt belangrijk is en maakt bespreekbaar wat de patiënt zélf zou willen.

Domeinen waarop gescreend wordt binnen het AGE programma

 • Nadat de patiënt in kaart is gebracht, wordt in een multidisciplinair overleg (MDO) door middel van kleuren op een dasboard aangegeven op welke gebieden de patiënt kwetsbaar is. Er volgt een behandelplan met betrekking tot de risicofactoren (prerevalidatie) en een afweging te opereren of, indien mogelijk, een minder ingrijpende behandeling aan te bieden. Deze beslissing wordt samen met de patiënt genomen.
 • Het AGE programma is nu stevig ingebed in de dagelijkse zorg bij ouderen die voor een grote operatie in het St. Antonius Ziekenhuis in aanmerking komen.

Het dashboard (Smoor et al, NTVG 2020) Bron: NTvG

Inspiratie

De anesthesiologen kunnen continuïteit van zorg bieden omdat zij vóór de operatie, tijdens en na de operatie (op de IC) betrokken zijn. ‘Je kunt van een hoog risicopatiënt niet een laag risicopatiënt maken, maar je kunt risico’s wel beheersbaar proberen te maken.’ In het St. Antonius Ziekenhuis ervaart men dat preoperatieve screening bij ouderen leidt tot:

 • een goede leidraad bij het multidisciplinair overleg
 • een basis om een behandelplan op te stellen, al dan niet met een prerevalidatie-traject
 • goed onderscheid tussen kwetsbare- en niet kwetsbare ouderen
 • beter voorspellen van negatieve uitkomsten van cardiothoracale chirurgie en bij chirurgie voor darmkanker bij ouderen, dan de gebruikelijke instrumenten (Verwijmeren et al, BJA 2020, Van de Vlies et al, Journal of geriatric oncologie 2020).

Bij kwetsbare ouderen die zijn meegenomen in het AGE programma zijn de postoperatieve uitkomsten vergelijkbaar met niet-kwetsbare ouderen (Van de Vlies et al, Journal of geriatric oncologie 2020).

Diverse onderzoeken gepubliceerd of nog in publicatie, laten zien dat het aannemelijk is dat preoperatieve screening op kwetsbaarheid en een multidisciplinaire aanpak zoals bij het AGE programma van meerwaarde zijn bij ouderen (Smoor et al NTVG 2020).

Uiteindelijk lijkt het toepassen van het AGE programma tot minder operaties bij kwetsbare patiënten. Vaak wordt er gekozen voor een minimaal invasieve behandeling of tot een conservatieve behandeling.

Tips & Tricks

 • Het is belangrijk te beginnen bij (sub)specialismen die gemotiveerd zijn om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.
 • Bespreek wat het draagvlak is bij de betrokken disciplines. Bespreek ook zaken als veranderingen in de planning van operaties; goede besluitvorming kost soms extra tijd.
 • Geriaters zijn drukbezet, daarom is het efficiënt dat de kwetsbaarheidsscreening door de verpleegkundig specialist wordt gedaan. Een geriater zit wel in het MDO.

Contactpersonen

Peter Noordzij
Peter Noordzij
Anesthesioloog-intensivist
Eric van Dongen
Eric van Dongen
Anesthesioloog

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.