Interne update communicatie


Beste {{firstname}},


Voortaan ontvang je regelmatig updates over de communicatieactiviteiten binnen Tijd voor Verbinding.

Content
Deze week posten we op LinkedIn over:

 • Experts aan het woord met Marieke van Piere
 • Het congres in beeld
 • Vanaf deze week elke woensdag een praktijkvoorbeeld online


Wil je ook iets delen? Mail je bericht naar redactie@programmatvv.nl met daarin: wat wil je dat we plaatsen, waarom en wanneer?

Praktijkvoorbeelden
Op dit moment zijn we volop bezig met het publiceren van zo veel mogelijk praktijkvoorbeelden. Vorige en deze week zijn de volgende praktijkvoorbeelden online gekomen: het praktijkvoorbeeld over casemanagement in het CWZ en Beelden aan Bed in het UMCU en Scholingsprogramma kwetsbare ouderen op maat - Catharina Ziekenhuis.

Mocht je nog een onvolledigheid zien of een opmerking hebben, mail naar redactie@programmatvv.nl tot en met maandag 29 november.

Meer weten over praktijkvoorbeelden? Mail Esmée.

Website
Naast het uploaden van praktijkvoorbeelden, zijn we bezig met het ontwikkelen van de virtuele landkaart die als doel heeft om inspirerende voorbeelden letterlijk in kaart te brengen. De definitieve feedback op de wireframes ligt bij Bram van Digilixir. De komende tijd wordt de landkaart in het systeem gebouwd zodat deze gebruikt kan worden op de website. We verwachten dat de live-gang van de landkaart plaatsvindt begin december. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

Meer weten over de website? Mail Esmée.

Corporate
Deze weken zijn we bezig met een brainstorm over communicatie voor 2022. Denk aan een ambassadeursprogramma, onze (online) zichtbaarheid vergroten en uitbreiding van TvV als beeldmerk. Zijn er dingen die je te binnen schieten? Mail Margo.

Stakeholders
De contactpersonen communicatie van de branchepartners komen niet langer samen in één bijeenkomst. Na individuele gesprekken bleek dat de wensen, behoeften en verwachtingen zeer divers waren. De komende maanden wordt gewerkt aan het versterken en verder ontwikkelen van de 1-op-1 relaties met de communicatiecontactpersonen van de branchepartijen. Idealiter wordt (per 2022) per branchepartij een communicatiedoel/ communicatiedoelen opgesteld. Wil je meer weten of aanvullen? Mail Margo.

Events/ congres
Met dank aan jullie inzet, de begeleiding van PINO, Networkapp en Sam, een assertieve fotograaf en bovenal actieve bezoekers was het congres een groot succes! Lees hier een inhoudelijke terugblik op de dag. De foto's worden deze week verwacht en verspreid onder het team. 

Samen meer communicatief
Om samen snelheid te maken, verwachtingen te managen en uit te wisselen is het voor ons prettig als je bij een mailverzoek aan ons wat key-informatie geeft, zoals:

 • Welk product/producten denk je aan? [praktijkvoorbeeld] [plaatsing website] [LinkedIn] [podcast] [nieuwsbrief]
 • Je product in één zin:
 • Toegevoegde waarde hiervan voor TvV:
 • Wie is de doelgroep:
 • Wat zijn de doorlooptijd & deadlines:
 • Wie binnen ons netwerk moet geactiveerd worden (NFU, NVZ, NFK, V&VN, ZKN, Patiëntenfederatie Nederland):
 • Eigenaar inhoud:
 • Eigenaar communicatie: 

Tot slot
Een paar weken geleden zijn alle kletspotten verzonden. Ze zijn al op de werkvloer gesignaleerd! Verder hebben we er leuke reacties op ontvangen en blijken de kletspotten echt in een behoefte te voorzien. Helaas hebben we geen aanmeldingen ontvangen voor de Kletspotmoment-campagne. Hoe we hier mee om zullen gaan wordt vervolgd. Heb je vragen of suggesties, mail Anita.

 

Weet ons te vinden als je nog ergens vragen over hebt!


Anita, Esmée & Margo

Wilt je geen updates meer ontvangen?
Pas dan hier jouw voorkeuren aan.
Websiteversie bekijken
Copyright 2021