“Begrip en inzicht in elkaars werk maken de zorg voor patiënten veiliger”  

Hoe geef je het Safety-II gedachtegoed vorm in je zorginstelling? Alrijne ziekenhuis gebruikt hiervoor onder andere de methodiek van Learning Teams. Deze methode maakt gebruik van inzichten uit de dagelijkse praktijk om patiëntveiligheid te verbeteren. Initiatiefneemster en senior adviseur K&I Maaike Meester gebruikte de door haar opgedane kennis uit de Medirisk training om deze multidisciplinaire gesprekken op te zetten.

Maaike: “De behoefte om te leren van dagelijkse praktijk is leidend voor de inzet van de methode Learning Teams binnen Alrijne. De aanleiding voor het vormen van een multidisciplinair Learning Team vanuit mijn afdeling Kwaliteit & Innovatie kan de analyse van een incident zijn, maar ook een aanvraag vanuit een verpleegkundige of de resultaten van een audit. Momenteel zijn we gestart met een pilot met drie Learning Teams.”

Multidisciplinair en samenwerking zijn hoofdingrediënten
Een terugkerend aspect is dat collega's  vanuit verschillende disciplines zich verzamelen rondom een vraagstuk in een Learning Team. “De teams komen 2 tot 3 keer bij elkaar. In de periode hiertussen is er ruimte om de uitwisseling van ervaringen te laten bezinken en zelf en met elkaar te reflecteren. Wat we bespreken kan een terugkerend probleem zijn, waarbij de eerder gemaakte afspraken niet blijken te werken. Wat is hiervan de reden en wanneer gaat het wél goed en hoe kunnen we hiervan leren? Dit zoeken we echt samen uit en we kijken hoe we het ‘vraagstuk’ wel werkend kunnen maken.”

Onderwerp samen definiëren
“Wat ik faciliteer, en ook zie als randvoorwaarde, is een prettige sfeer onder de deelnemers in een Learning Team. Voorafgaand aan de sessie licht ik de uitgangspunten toe. Deze plak ik ook als poster op de wand. ‘We zijn gelijkwaardig aan elkaar’ is een van deze uitgangspunten. Door dit goed te benoemen gaat het gesprek eigenlijk vanzelf, wat ik vooraf niet had verwacht. Er is veel ruimte om te luisteren naar elkaars verhaal zonder direct in oplossingen te praten. Heel bijzonder!”

Maaike's tip voor andere Learning Teams: “Bereid je als moderator zo min mogelijk voor. Ga luisteren, door het luisteren kom je tot inzichten.”

Van start gaan
Waar kun je als zorgprofessional mee starten? Maaike geeft advies: “Laat de methodiek Learning Teams aansluiten bij bestaande structuren en terminologie in jouw ziekenhuis. We proberen niet iets nieuws, maar verwoorden het werken aan patiëntveiligheid met de juiste termen. Ook binnen Alrijne onderzoeken we hoe we Safety-II vormgeven; niet als een los programma, maar binnen bestaande structuren.” En is het dan niet moeilijk om zorgprofessionals bereid te vinden? Dat ervaart Maaike niet: “Omdat het over jouw eigen werkprocessen gaat, is het voor iedereen interessant om deel te nemen. Het gaat hen ook wat brengen.”

Verder kun je je richten op kleine stapjes die een multidisciplinair gesprek mogelijk maken. Denk aan samen reflecteren aan het eind van de dag (lees ook dit voorbeeld van de dagstart in Alrijne). “Ook voeren we momenteel een klein experiment uit om te komen tot een verbeterde werkwijze bij de overdracht van SEH naar de kliniek. In dit Learning Team zijn in het tweede gesprek naast verpleegkundigen ook artsen betrokken. Zo ontstaat niet alleen breder draagvlak, maar zetten we het multidisciplinair gesprek door op de werkvloer.”

Training leverde nieuwe inzichten op
De training die Maaike volgde, sloot nauw aan bij haar zoektocht naar een nieuwe methodiek, waarmee je met een andere bril kijkt naar veiligheid. Het belangrijkste inzicht dat ze meenam, is dat je uit een Learning Team geen verbeterdoel hoeft te halen. Begrip en inzicht in elkaars werk is het doel. Maaike: “Tijdens de workshops miste ik nog een soort richtlijn voor de methode Learning Teams. Maar uiteindelijk is dit overbodig, ervaringen delen is belangrijker dan het sturen op resultaat.
Bovendien is het ontzettend waardevol om te leren van collega's van andere ziekenhuizen. Hoewel de precieze aanpak, samenstelling en doelen verschilden, was het leerzaam om met elkaar te delen waar je tegenaan loopt.” Inmiddels verspreiden de enthousiaste ervaringen zich snel binnen Alrijne, met mogelijk nieuwe Learning Teams tot gevolg.

Heb je interesse in dit thema? Bekijk de trainingsagenda hieronder of contact op met onze netwerkbouwer Gijs Boss.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.