Eerste expertteambijeenkomst Antistollingszorg: de start van een vruchtbare samenwerking

05 maart 2021

De eerste expertteammeeting Antistollingszorg zit erop. En daarmee is Tijd voor Verbinding een stapje dichterbij het in kaart brengen van de programmadoelen op het gebied van antistollingszorg. ‘In eerdere landelijke programma’s en onderzoek lag de nadruk vooral op wat er mis gaat en afwijkingen van protocollen’, opent programmaleider Odile Frauenfelder de avond. ‘Ons uitgangspunt is anders: leren van de praktijk, van elkaar, om zo tot verbetering te komen.’ Als het gaat om antistollingszorg valt er nog steeds te verbeteren, maar er lijkt binnen het expertteam consensus te bestaan over waar deze verbetering te halen valt. Namelijk minder in het uitbreiden van protocollen en meer in een verbonden samenwerking. 

Op dinsdagavond 2 maart vond de eerste expertteam meeting plaats verzorgd door Nikki Damen en Kees Smulders, veiligheidsadviseurs Antistollingszorg. Een vruchtbare avond waarop experts uit het hele land op het gebied van antistolling de basis legden voor hun gemeenschappelijke doelen. Digitaal uiteraard, wat afwisselend handig en belemmerend werkte. Handig omdat het scheelt in reistijd. Onhandig omdat de techniek niet altijd mee zit. Los van de presentatie onder leiding van Veiligheidsadviseur Nikki Damen (zie foto), kwamen kleinere groepjes van zo’n vier personen bij elkaar in breakout rooms. Vragen als ‘Wanneer is het programma een succes voor het thema antistollingszorg?’ en ‘Waaraan zie je dit in de praktijk terug?’ zijn hier besproken.

Complex probleem
Een veelgehoord geluid tijdens de bijeenkomst is dat de complexiteit van het onderwerp antistollingszorg leidt tot onveiligheid. Er is van alles ‘veel’: veel verschillende typen antistollingsmedicijnen, veel verschillende zorgverleners betrokken vanuit zowel de eerste als tweede lijn en veel verschillende protocollen.

De complexiteit van de antistollingszorg, bemoeilijkt het dagelijks werk van zorgprofessionals. ‘De behandeling is zo complex en je moet met zoveel verschillende factoren rekening houden, dat het nauwelijks te bemensen is.’ Veel dokters en verpleegkundigen missen kennis waardoor niet altijd de juiste beslissingen over antistollingsmedicatie gemaakt worden. ‘We moeten toewerken naar gespecialiseerde aanspreekpunten binnen ziekenhuizen en misschien wel regio- of nationaal die alles weten over antistolling’. Daarbij kan ingezet worden op scholing, stollingsteams en ketensamenwerking.

Ook verpleegkundigen kunnen een belangrijke rol spelen als schakel in het samenwerkingsproces. Met behulp van beslisondersteuning kunnen zij bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen in het toedienen van antistollingsmedicatie. Naast onderlinge samenwerking in de zorgketen, willen de experts meer betrokkenheid vanuit de patiënt of mantelzorger. ‘We zouden graag zien dat de patiënt beter weet wat hij of zij slikt en als het ware zijn eigen casemanager kan zijn.’

Inspirerende voorbeelden met als doel een veiligere antistollingszorg zijn er. Zo is er een app waarmee stapsgewijs het peri-procedureel antistollingsbeleid wordt bepaald en daarbij ondersteuning biedt in de besluitvorming over de behandeling. Ook bestaat er een indicatiepasje voor patiënten met een overzicht van de antistollingsmedicatie, hoelang dit al wordt geslikt en een contactnummer. Bij wijziging van de medicatie, is het aan de patiënt om contact op te nemen. Een ander voorbeeld is het inzetten van weegconsulten. In een weegconsult worden behandelindicatie en risicofactoren geëvalueerd en tegen elkaar afgewogen, ook de patiënt wordt betrokken in het proces. Goed contact leggen en samenwerken tussen de verschillende betrokkenen in de eerste en tweede lijn is een essentieel onderdeel van het antistollingsproces. Een 1,5-lijnszorg wordt daarbij als inspirerend voorbeeld genoemd om hier in de praktijk uitvoering aan te geven.

Los van de complexiteit van de antistollingszorg, is er één ding duidelijk: dit expertteam staat klaar om aan de slag te gaan, te verbinden en te inspireren zodat de zorg rondom antistolling kwalitatief beter en veiliger wordt.

 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als je wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, dan kun je hieronder jouw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.